ReklamaA1 - Wioska Surfów

360 mln zł na rozwój Warmii i Mazur. Na co będą przeznaczone?

Inwestycje27 lutego 2020, 10:21
360 mln zł na rozwój Warmii i Mazur. Na co będą przeznaczone?
 fot. mazury24.eu

Modernizacja kanałów żeglugowych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, szpitale, odnawialne źródła energii oraz remont hali Urania w Olsztynie. Te i wiele innych ważnych inwestycji doczeka się realizacji dzięki negocjacjom zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z Komisją Europejską.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zasadzie już się kończy. Powyżej 80 proc. z ponad 3,6 mld euro, jakie region ma do dyspozycji, jest już zapisana w umowach.

Realia gospodarcze jednak zmieniły planowane koszty wielu inwestycji, tak jak w przypadku modernizacji starej śluzy w Guziance, przebudowy i umocnienia kanałów żeglugowych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Na realizację czeka także wiele projektów, które spełniły wymogi formalne, ale znalazły się na tzw. listach rezerwowych w konkursach. Dlatego też zarząd województwa podjął trud dodatkowych negocjacji  z Komisją Europejską i przesunięcia środków z działań, na które nie ma w regionie aż tak dużego zapotrzebowania na te, których najbardziej oczekują mieszkańcy. Negocjacje trwały od listopada 2019 roku, ostatni podpis akceptujący propozycje zarządu województwa został złożony popołudniu 20 lutego 2020 roku.

Komisja Europejską zgodziła się na nasze postulaty i to jest naprawdę duży sukces, bo większości tych zadań, jakich my potrzebujemy, Unia już nie dofinansowuje – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Niemożliwe stało się możliwe. Nasza codzienna pozytywistyczna praca przynosi wymierne korzyści.

Wartość wszystkich nowych inwestycji przekracza 360 mln zł. Muszą one być zrealizowane do końca 2023 roku.

Hala Urania

31 mln EUR. Minister Sportu w 2018 roku odmówił Olsztynowi dofinansowania modernizacji tej hali. Tymczasem jest to jedyny tego typu obiekt w województwie. Zrewitalizowany obiekt wypełniał będzie nadal wiele funkcji: z jednej strony areny dla większych wydarzeń czy imprez masowych dla mieszkańców całego województwa, a z drugiej także przestrzeni dla kreatywnej aktywności, wzmacniając funkcje metropolitarne miasta, wabiąc działalności usługowe i produkcyjne. Oprócz rozwoju przestrzeni dla funkcjonowania miejscowych podmiotów gospodarczych oczekiwane są intensywniejsze działania organizacji, stowarzyszeń i instytucji.  Proces taki jest zauważalny w innych miastach Polski Wschodniej, w których powstały podobne obiekty.

Wielkie Jeziora Mazurskie

22,5 mln EUR. Inwestycja zakłada dokończenie modernizacji starej śluzy w Guziance, przebudowę i umocnienie kanałów żeglugowych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Ponadto sfinansowanie zostaną z listy rezerwowej dwa projekty modernizacji ośrodków kultury - w Olecku i Piszu o wartości dofinansowania ok. 14 mln zł.

Ochrona zdrowia na Mazurach

8,2 mln EUR. Środki finansowe kierowane na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w województwie, szczególnie w dziedzinie psychiatrii oraz na sfinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej (jeden dotyczy zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Ełku, a drugi rehabilitacji dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce).

Bezpieczne lotnisko

3,2 mln EUR. Tyle środków trafi na podniesienie bezpieczeństwa na lotnisku Olsztyn Mazury w Szymanach poprzez rozbudowę systemu precyzyjnego podejścia do lądowania (ILS). Inwestycja udostępni lotnisko samolotom przy niekorzystnych warunkach pogodowych, wpływając tym samym na poprawę bezpieczeństwa uczestników lotów.

Dziedzictwo gospodarcze Warmii i Mazur

10,8 mln EUR. To środki na sfinansowanie projektów z list rezerwowych na odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu, w ramach której przedsiębiorcy uzyskają dotacje bezpośrednie na przywrócenie w warmińsko-mazurskim tradycyjnych produktów, usług i zawodów w odnowionej i innowacyjnej formie.

Odnawialna energia

6,5 mln EUR. Konkursy na wytwarzanie odnawialnych źródeł energii cieszą się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców. W dotychczasowych naborach zapotrzebowanie przekraczało kilkukrotnie dostępną alokację, funkcjonują tu również listy rezerwowe, które pozwalają na szybką kontraktację środków programu. W województwie nie występują znaczące źródła energii elektrycznej, co powoduje konieczność jej importowania. Dlatego zwiększenie środków na ten cel jest szansą na budowanie samowystarczalności energetycznej w oparciu o źródła rozproszone.

Żłobki i firmy na Mazurach

2,5 mln EUR na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w tych częściach województwa, które borykają się jeszcze z podstawowymi problemami w tym zakresie. 1,1 mln EUR na opiekę żłobkową oraz 1,7 mln EUR na usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zwiększą kompetencje pracowników oraz wzmocnią potencjał pracodawców.

Źródło: warmia.mazury.pl

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 2

 • 1
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Boyen Water Park

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Odysseya Yachts