Kamery on-line a RODO

System kamer on-line, które przekazują obraz na żywo z terenu Mazur, został uruchomiony z myślą o prezentacji krajobrazów oraz podglądu warunków pogodowych panujących na i przy jeziorach. Kamery nie zapisują obrazu, a nasz system nie prowadzi archiwizacji danych. Ceniąc Państwa prywatność i szanując swobodę wypowiedzi - dźwięk audio nie jest przekazywany ani dostępny również dla pracowników serwisu.

Na potrzeby wizualizacji aktualnego obrazu z kamery (na liście kamer w serwisie) system raz na 30 minut generuje niewielki obrazek pozyskany z klatki kluczowej i prezentuje go w formie nieruchomej. Wielkość obrazka uniemożliwia identyfikację Państwa wizerunku. Zapisany jest zawsze tylko jeden najbardziej aktualny obrazek.

Opóźnienie obrazu z kamery

Obraz z kamery w pierwszej kolejności wysyłany jest do serwera mediów (streaming danych), w którym przechowywana i buforowana jest ciągłość strumienia danych. Wysyłanie danych do serwera podyktowane jest zabezpieczeniem obrazu dla wielu użytkowników oglądających obraz z jednej kamery jednocześnie. W przypadku uruchomienia obrazu w przeglądarce, Państwa urządzenie również musi buforować strumień danych. Podwójne buforowanie danych powoduje występujące opóźnienia na kamerach on-line wynoszące 20-40 sekund. 

Kamera świadkiem wypadku, aktu wandalizmu

W razie wypadków i przypadków wandalizmu, które dzieją się w obszarze widzenia kamery - serwis nie jest w stanie udostępnić zapisu - obraz z kamer nie jest rejestrowany.

Kamery on-line a Rodo

Jeżeli ktoś rozpoznał Państwa osobę/y na obrazie podczas emisji streamingu obrazu z kamery i wykonał zdjęcie z Państwa wizerunkiem oraz zapisał je na dysku lub innym nośniku nie oznacza to, że Państwa dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez Państwa zgody. Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz motywem nr 51 preambuły, zdjęcia, a co za tym idzie wideo jest daną osobową tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.