ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

6 firm zainteresowanych pracami przy obwodnicy Szczytna

BieżąceInwestycje8 stycznia 2021, 18:33
6 firm zainteresowanych pracami przy obwodnicy Szczytna
 fot. GDDKiA Olsztyn

GDDKiA w Olsztynie dokonała otwarcia ofert w powtórzonym przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna. Wykonaniem zadania zainteresowanych jest sześć firm.

Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w drugim kwartale 2021 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 37 miesięcy.

Poprzedni przetarg unieważniony

Obecny przetarg jest drugim postępowaniem w sprawie wykonania dokumentacji obwodnicy Szczytna. Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ wykluczono z postępowania jedynego wykonawcę, który złożył ofertę. Wykonawca został wykluczony na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 obowiązującej w 2020 roku ustawy Prawo zamówień publicznych. Firma przedstawiła informacje wprowadzające w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez GDDKiA w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP GDDKiA (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś.

Jak będzie wyglądała obwodnica Szczytna

W ramach budowy powstaną: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026 - 2028.

6 firm zainteresowanych pracami przy obwodnicy Szczytna

Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego i dalekobieżnego ze Szczytna poprzez zmianę przebiegu wszystkich dróg krajowych, przebiegających obecnie przez centrum miasta.

Tym samym poprawi się komfort jazdy, bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

ReklamaC1 - Quicksilver 2023 Moto-X

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 10

 • 4
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 4
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 1
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Tło Dla Mew