ReklamaA1 - Stranda Wiosna

Będą promowali ochronę dziedzictwa przyrodniczego Warmii i Mazur

Bieżące16 marca 2023, 6:11
Będą promowali ochronę dziedzictwa przyrodniczego Warmii i Mazur
 fot. mazury24.eu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego regionu. Środki otrzymały również organizacje z Mazur.

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmował edukację ekologiczną, działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska, wdrażanie i promowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym działania na rzecz niemarnowania żywności, tworzenie centrów ponownego użytkowania przedmiotów, giełd i platform internetowych wymiany rzeczy używanych, selektywne zbieranie odpadów, recykling odpadów, a także akcje sprzątania, jak również ochronę powietrza i poprawę jego jakości poprzez akcje edukacyjne wspierające zachowania proekologiczne w zakresie: ogrzewania indywidualnego, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, przyzwyczajeń transportowych, zazieleniania miast i wsi, a także informujące o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło 29 ofert, najwięcej z nich dotyczyło edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie otrzyma sześć zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 198 830 tys. zł.


Wśród tych ofert, które zostały ocenione najwyżej znalazły się:

Fundacja Albatros – zadanie „Ochrona gatunkowa ex-situ przedstawicieli awifauny Warmii i Mazur poprzez działania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”.

Komitet Ochrony Orłów – zadanie „Utrwalenie zaangażowania społecznego w zachowanie i ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i Puszczy Piskiej”.

Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie” – zadanie „Profilaktyka i edukacja sterylizacji równa się ograniczeniom zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego związanych z niekontrolowanym rozmnażaniem się zwierząt na terenie Gminy Ostróda”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA – zadanie „Czyste powietrze to dar i wyzwanie” - rozstrzygnięcia proekologiczne w świetle oczekiwań społecznych i proponowanych unormowań prawnych”.

Fundacja Rozwoju Regionów – „13 edycja konkursu "eko-sołectwo". Kampania Edukacyjna”,

Fundacja "Inclusio" – „EKO-AKTYWNI - kampania aktywizacyjno - edukacyjna nt. OZE i efektywności energetycznej”.

ReklamaC1 - Quicksilver 2023

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 1
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - To tutaj

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Sunport, keje czarterowe