ReklamaA1 - Odysseya Yachts

Chcieliby odbudować zamek w Piszu. Czy to się może udać?

Historia10 sierpnia 2020, 9:26Komentarzy: 1
Chcieliby odbudować zamek w Piszu. Czy to się może udać?
 fot. Wikipedia

Niewiele jest tu do obejrzenia. Właściwie tylko niewielkie fragmenty murów, które wskazują, że na wzgórzu w Piszu stał niegdyś zamek krzyżacki zbudowany w stylu gotyckim. Gdyby przetrwał do naszych czasów byłby najstarszą tego typu budowlą na Mazurach. Od kilku lat trwają jednak działania do zagospodarowania tego historycznego miejsca.

Dokładna data wzniesienia zamku w Piszu nie jest znana

Dokładnie nie wiadomo, kiedy Krzyżacy wznieśli w tym miejscu swoją warownię, po podboju ziem pruskiego plemienia Galindów. Ostrożne datowanie wskazuje na okres od 1289 do 1344 r. Wiadomo, że taką twierdzę tu wzniesiono.

Początkowo obiekt był niszczony przez najazdy Litwinów. Dlatego w drugiej połowie XIV wieku Krzyżacy wznieśli budowę o znacznie lepszych umocnieniach, murowany, co spowodowało iż zamek nie był już tak łatwy do opanowania przez sąsiadów ze wschodu.

W 1538 r. na chwilę stał się siedzibą księcia Prus Książęcych, gdy w Królewcu panowała zaraza.

Obiekt wielokrotnie oblegany i niszczony, toczyły się tu liczne walki polsko-krzyżackie. Zamek był wielokrotnie przebudowywany by stale wzmacniać jego potencjał obronny.

Chcieliby odbudować zamek w Piszu. Czy to się może udać?Stopniowo, w ciągu wieków tracił jednak swoje znaczenie obronne. Był jedynie miejsce stacjonowania wojsk i magazynem. W ciągu swojej historii dwukrotnie trawił go pożar i za każdym razem został odbudowany.

Likwidacja twierdzy w Piszu

W roku 1787 nastąpiła likwidacja twierdzy. Zamek został sprzedany, umocnienia rozebrane. Natomiast grunty przekazano mieszczanom. W 1837 roku została rozebrana część budynków i murów obronnych. Zamek przystosowano do potrzeb mieszkaniowych.

Obrazu destrukcji twierdzy dopełniły działania wojenne II wojny światowej, gdzie Pisz został w znacznym stopniu zniszczony.

Pozostały jednie fragmenty murów w parku nad rzeką Pisą.

Z twierdzą w Piszu związana jest również legenda o istnieniu podziemnego przejścia pod rzeką Pisą do folwarku krzyżackiego w Łupkach.

Pomysły i plany na renowację zamku w Piszu

W ostatnim czasie pojawiły się projekty zmierzające do odbudowy, przynajmniej w niewielkim wymiarze zamku w Piszu. W tym celu w 2004 r. przeprowadzono szczegółowe badania archeologiczne by odtworzyć wygląd obiektu.

Jak informowała w grudniu 2019 r. facebookowa strona „Zamek Pisz”, radni Rady Miejskiej w Piszu uchwalili budżet na 2020 rok. Jednym z punktów założeń inwestycyjnych jest "Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego" Zaniedbany od dawna teren czekał na decyzję 75 lat. Na razie jednak brak szczegółów tej inwestycji.

Jak wyglądała twierdza w Piszu? Można to zobaczyć w Muzeum Ziemi Piskiej. Znajduje się tam makieta zamku przygotowana na podstawie ryciny Niclasa de Kempa z 1602 roku, a także obraz ukazujący jego usadowienie.

Informacje związane z zamkiem w Piszu i działaniami rekonstrukcyjnymi znajdziecie tu:

https://www.facebook.com/ZamekPisz/

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 13

 • 8
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 2
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 2
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Tło Dla Mew