ReklamaA1 - Przystań Nautica

Co dalej z budową największego parku rozrywki na Mazurach?

BieżąceInwestycje15 kwietnia 2024, 19:44
Zdjęcie poglądowe.
Zdjęcie poglądowe. fot. pixabay.com

W połowie kwietnia br. RDOŚ w Olsztynie wyda decyzję ws. raportu środowiskowego dot. parku rozrywki w Łutynówku pod Olsztynkiem. Jak już informowaliśmy, inwestycja powstaje koło cennego przyrodniczo terenu.

Urząd gminy w Olsztynku na swoich stronach podaje, że rodzinny park rozrywki ma powstać na terenie zajmującym 185 ha, z czego ok. 100 ha ma być zabudowane; ma być realizowany etapowo, przez kilka lat. Planowana inwestycja ma być w sąsiedztwie cennego przyrodniczo terenu - Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

Kilka kilometrów od Łutynówka w Nadrowie jest rezerwat Bagna Nadrowskie dla populacji żółwia błotnego.

Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Justyna Januszewicz poinformowała PAP, że RDOŚ w Olsztynie prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu obiektów usługowo-rozrywkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łutynówko w gminie Olsztynek.

- Trwa analiza raportu o oddziaływaniu na środowisko tej inwestycji. Planowany termin zajęcia stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie został wyznaczony na 15 kwietnia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olszynie jest organem uzgadniającym warunki realizacji tego przedsięwzięcia, podobnie jako organy Inspekcji Sanitarnej i Wód Polskich. Organem prowadzącym postępowanie główne, właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest Burmistrz Olsztynka - poinformowała.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronach internetowych Urzędu Gminy w Olsztynku, w parku będą tereny zagospodarowane urządzeniami i obiektami przeznaczonymi do rozrywki i wypoczynku wszystkich grup wiekowych.

Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa wskazuje, że w planach inwestora, rozłożonych na kilka lat, jest stworzenie tematycznego parku rozrywki, w tym zagospodarowanie istniejących obiektów po byłym gospodarstwie rolnym oraz budowa m.in. karuzeli dla dzieci, minicoasterów, strefy familijnej ze spływami wodnymi, kolejki widokowej, a także strefy Water Parku, obejmującej baseny kąpielowe, zjeżdżalnie, plaże z leżakami. Ma powstać też infrastruktura towarzysząca i techniczna - m.in. hotele, obiekty handlowo-usługowe, parkingi.

Jak informuje burmistrz Olsztynka, trwa etap uzgodnienia decyzji środowiskowej z instytucjami regionalnymi.

- Obecnie czekamy na uzgodnienie z RDOŚ. Jeśli raport zostanie uzgodniony, to kolejnym etapem są konsultacje społeczne z udziałem społeczeństwa. Mamy na to 30 dni. Raport zostanie wyłożony do wglądu. Będzie to czas na przekazywanie uwag i wniosków od mieszkańców i zainteresowanych organizacji – powiedział PAP Waraksa.

Pytany przez PAP, czy inwestycja będzie miała pozytywny, czy negatywny wpływ, odpowiedział, że nie da się ocenić jednoznacznie tego przedsięwzięcia. Przyznał jednocześnie, że "będzie miała duże oddziaływanie na naszą gminę".

- Olsztynek ma potencjał turystyczny. Mamy 40 jezior, połowa gminy to lasy. Na terenie gminy jest 2 tysiące miejsc noclegowych sezonowych i całorocznych, więc z naszego punktu widzenia - turystycznie zyskamy. Natomiast nad kwestiami komunikacyjnymi pracujemy - mówi.

Wskazał, że droga powiatowa Olsztynek-Łutynowo ma zostać zmodernizowana z pieniędzy z Polskiego Ładu. Wkrótce olsztyńskie starostwo rozstrzyga przetarg na modernizację trasy.

- Natomiast naszym celem jest realizacja północnej obwodnicy Olsztynka, tzw. wschodniej, między Ameryką a Mierkami. Gmina podejmuje działania z Ministerstwem Infrastruktury i GDDKiA, by wyprowadzić ruch ciężarówek z miasta, który jest uciążliwy - dodał.

Burmistrz przekazał, że kwestie dotyczące komunikacji są tematami wiodącymi w rozmowach z mieszkańcami.

- Wyniknęły one w konsultacjach nad planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli idzie o komunikację z parkiem rozrywki, to mamy kilka wariantów. Inwestycja ma powstawać etapami i mamy trochę czasu, by przeanalizować potrzeby i przygotować się do tego - dodał.

Według inwestora przewidywana powierzchnia terenu objętego planowaną zabudową parku wyniesie ok. 100 ha. Tereny nieobjęte zabudową pozostaną biologicznie czynne; to tereny lasów, zadrzewień, tereny zieleni naturalnej, tereny rolne.

źródło: PAP

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 11

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 4
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 4
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Mazurolandia

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Odysseya Yachts