ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Cztery oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Gąsek na Mazurach

BieżąceInwestycje30 listopada 2022, 9:27
Cztery oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Gąsek na Mazurach
 fot. GDDKiA w Olsztynie

GDDKiA w Olsztynie zna już chętnych do zaprojektowania i wybudowania obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 na Mazurach. Najniższą cenę - 77 mln zł - zaproponowała firma Porr, najwyższą - 150 mln zł - konsorcjum firm Unibep i Budrex. Budżet, jaki przeznaczono na to zadanie, wynosi 119 113 400,69 zł.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km, nośności 11,5 t/oś i szerokości jezdni 8 m. Obwodnica będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju jednojezdniowym (1x2). W ramach zadania powstaną dwa wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich.

Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy. Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.). Kryteria pozacenowe uwzględniają dwa podkryteria. Pierwsze z nich to przedłużenie okresu gwarancji jakości na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze - 10 proc. Drugie to przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem, tj. w zakresie konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni - 30 proc.

We wzorcowych wymaganiach waga obu podkryteriów wynosiła po 20 proc., jednak z uwagi na niezbyt dużą liczbę instalacji zasilających i konstrukcji wsporczych zdecydowaliśmy o zmniejszeniu wagi pierwszego kryterium do 10 proc., jednocześnie zwiększając wagę drugiego podkryterium do 30 proc.

- Ponadto znieśliśmy obowiązek osobistego wykonania m.in. nawierzchni trasy głównej (łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem). Celowo wprowadzamy takie zapisy, aby zwiększyć konkurencyjność postępowania. Tym samym liczymy na większą liczbę podmiotów, w tym firm lokalnych, zainteresowanych realizacją zadania, które złożą odpowiednio skalkulowane oferty – informuje GDDKiA w Olsztynie.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych podczas trwania robót budowlanych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, budowa obwodnicy Gąsek wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości, co zdecydowanie poprawi warunki ruchu zarówno w Gąskach, jak i w ciągu drogi krajowej nr 65. Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach.

Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Budowa obwodnicy Gąsek jest jednym z pięciu zadań z rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim. Od sierpnia br. kierowcy omijają już centrum Smolajn, a do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit (przygotowywane jest Studium korytarzowe), Pisza, Szczytna (obie są na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej).

Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta, dla której dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji przygotowawczej. Kosztami jej opracowania podzielimy się z Gminą Dobre Miasto.

ReklamaC1 - Quicksilver 2021

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 1
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Sasanka

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Lamdo
ReklamaA2 - Sunport, keje czarterowe