ReklamaA1 - Stranda Majówka

Czy projektowana trasa S-16 przez Mazury specjalnie ominęła pewną posiadłość? GDDKiA zaprzecza

BieżąceInwestycje15 marca 2021, 12:12Komentarzy: 10
Czy projektowana trasa S-16 przez Mazury specjalnie ominęła pewną posiadłość? GDDKiA zaprzecza
 fot. GDDKiA Olsztyn

Gazeta Wyborcza w Olsztynie opublikowała materiał, z którego wynikało, że projektanci przebiegu trasy S-16 przez Mazury dokonali korekt, aby mazurska „ekspresówka” ominęła posiadłość Marty Kaczyńskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie zaprzecza takim informacjom i publikuje wyjaśnienia.

GDKKiA dementuje publikację prasową

- Oświadczamy, że zawarte w artykule sugestie, że powodem rekomendowania do realizacji przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Ełk w wariancie B jest chęć ominięcia posiadłości pani Marty Kaczyńskiej, opierają się na domysłach i nie mają nic wspólnego z prawdą – informuje na swojej stronie GDDKiA w Olsztynie.

Jak czytamy w oświadczeniu Generalnej Dyrekcji, nieprawdą jest, że rekomendowano wariant C, który, jak twierdzą autorzy tekstu, został nagle zmieniony na wariant B. Zarówno Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) jak i Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) GDDKiA rekomendowały wariant B. Proces wyboru wariantu drogi do realizacji jest czasochłonny.

- Realizujemy to zadanie od 2007 roku. W 2008 roku przeanalizowaliśmy 16 wariantów. Silny nacisk społeczny, aby przeanalizować dodatkowe, zaproponowane w toku konsultacji warianty przebiegu trasy, spowodował, że w 2009 roku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu zakresu analiz o warianty zgłaszane przez lokalną społeczność i samorządy podczas spotkań informacyjnych, w tym m.in. wariant przebiegający w okolicach Rynu. W rezultacie analizie poddano 41 wariantów na trasie od Sorkwit do Ełku. Efektem tych prac było wytypowanie trzech optymalnych przebiegów trasy, które przez ostatnie trzy lata poddane zostały analizie wielokryterialnej. W rezultacie KOPI na posiedzeniu we wrześniu 2020 roku wskazała do realizacji wariant B przebiegający na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo – Ełk – oświadcza GDDKiA w Olsztynie.

Analizowano głos społeczeństwa

Jak wskazuje GDDKiA, wykonana przez projektanta analiza wielokryterialna jest dla inwestora instrumentem pomocniczym, na podstawie którego podejmuje decyzję. W analizie wielokryterialnej dla S16 Mrągowo -Ełk warianty B i C zostały wskazane jako możliwe do realizacji. Wariant C uzyskał nieznacznie więcej punktów, ale różnice były tak nieduże, że praktycznie oba te warianty należy traktować na równi. Jednocześnie uczestnicy ZOPI zgłosili zastrzeżenia do przyjętych przez autora analizy wielokryterialnej kryteriów porównawczych oraz ich wag. Chodziło o przyjęcie zbyt małej wagi dla wpływu inwestycji na lokalną społeczność, która negatywnie oceniła przebieg drogi w wariancie C, składając bardzo dużą liczbę protestów przeciwko budowie drogi w tym wariancie. W ocenie ZOPI, w analizie sporządzonej dla inwestycji, która wzbudza wyjątkowo dużą aktywność społeczną, należy przyjąć większą wagę dla opinii społeczeństwa na temat wyboru wariantu do realizacji.

Co zdecydowało o wyborze wariantu B „ekspresówki” przez Mazury?

Czy projektowana trasa S-16 przez Mazury specjalnie ominęła pewną posiadłość? GDDKiA zaprzecza

Urzędnicy dodaję, że po uwzględnieniu powyższych aspektów w analizie wielokryterialnej wariant B uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wariant C wypadł najlepiej według kryteriów technicznego i ekonomicznego. W rezultacie w analizie wielokryterialnej wariant B uzyskał więcej punktów w stosunku do wariantu C. Dodatkowym argumentem za przyjęciem wariantu B było usytuowanie go bliżej ukształtowanej sieci drogowej, co ułatwi proces inwestycji, np. transport sprzętu i materiałów. Ostatecznie KOPI, na posiedzeniu 9 września 2020 r., podjęła decyzję o wskazaniu we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wariantu B jako realizacyjnego.

Na podstawie GDDKiA w Olsztynie

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 54

 • 3
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 3
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 32
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 10
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 5
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Rumszewicz

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Nowy Harsz