ReklamaA1 - Rejsy Statkami Faryj

Czy ruiny zamku w Piszu na Mazurach staną się atrakcją turystyczną?

BieżąceHistoria10 listopada 2023, 15:28Komentarzy: 1
Mateusz Janczyński kierownik badań.
Mateusz Janczyński kierownik badań. fot. Pracownia Archeologiczna Pomerania Sp. z o.o.

Czy w Piszu będzie podobnie, jak w Szczytnie – gdzie odpowiednio wyeksponowane pozostałości krzyżackiego zamku stały się prawdziwą atrakcją turystyczną. Na razie nie wiadomo. Trwają obecnie badania archeologiczne pozostałości pokrzyżackiej warowni.

Obecnie jedynymi pozostałościami zamku krzyżackiego w Piszu są fragmenty muru w parku nad Pisą. W 2004 r. na terenie, na którym niegdyś stała potężna krzyżacka twierdza, prowadzone już były prace archeologiczne mające na celu próbę ustalenia dokładnych rysów zamku.

- Mówi się, że „zamek piski, gdyby przetrwał, byłby jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej na Warmii i Mazurach i że miasto za wszelką cenę powinno eksponować ruiny zamku, bo to wielka szansa dla Pisza” – podkreśla samorząd miasta Pisza.

Jak informuje Urząd Miejski w Piszu, ponownie trwają badania archeologiczne w strefie Zamku Piskiego.

Dlatego władze miasta postanowiły tę szansę wykorzystać. Jak już informowaliśmy, Pisz zlecił „Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Badania archeologiczne w strefie Zamku Piskiego na dz. o nr geod. 375/5 i 375/6 obręb Pisz 2” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego”. Badania wykonuje Pracownia Archeologiczna Pomerania Sp. z o.o.

Trwające prace wykopaliskowe pozwoliły do tej pory odkryć fundament bastionu zbudowanego w XVI w. oraz narożnik zamku średniowiecznego z fragmentami muru. Odsłonięto gotyckie piwnice południowego skrzydła zamku. Ściany piwnic są bardzo dobrze zachowane i znajdują się bardzo płytko pod powierzchnią terenu. Rozpoczęto również prace badawcze, których celem będzie odkrycie północnego skrzydła zamkowego. Zostaną one zakończone w lutym przyszłego roku.

Czy ruiny zamku w Piszu na Mazurach staną się atrakcją turystyczną?

Wykonawca zabezpieczy odsłonięte relikty architektury po ich zadokumentowaniu; zasypie wykopy i uporządkuje terenu badań; opracuje wyniki badań po zakończeniu analiz interdyscyplinarnych z uwzględnieniem rezultatów wszystkich dotychczas wykonanych badań archeologicznych (inwazyjnych i nieinwazyjnych) obiektu; wykonana sprawozdanie z przeprowadzonych badań oraz opracuje sposób postępowania z zabytkiem (wnioski konserwatorskie, wynikające ze wszystkich badań, w tym archiwalnych i dotyczące dalszych działań przy zabytku archeologicznym) po zakończeniu badań.

- Obecnie wracamy do badań archeologicznych. Być może w przyszłości możliwe będzie wyeksponowanie chociaż części ruin piskiego zamku i wypromowanie tych historycznych walorów naszego miasta – informuje Urząd Miejski w Piszu.

Warto przypomnieć, że początki zamku piskiego sięgają XIII wieku. Został on wzniesiony prawdopodobnie w miejscu pruskiej warowni na brzegu rzeki Pisy. Zamek wielokrotnie atakowali Litwini. W latach siedemdziesiątych XIV wieku na miejscu drewnianej warowni zbudowano zamek murowany, który przez wiele lat dzięki umocnieniom i swojemu położeniu był trudny do zdobycia. W XVI wieku zamek krzyżacki stał się siedzibą starosty książęcego.

Czy ruiny zamku w Piszu na Mazurach staną się atrakcją turystyczną?

Na zamku odbywały się spotkania koronowanych głów, zapadały tu ważne decyzje. Piski zamek wyszedł obronną ręką z potopu szwedzkiego oraz z najazdu tatarskiego. Nie oparł się jednak pożarowi w 1679 r. i uległ częściowemu zniszczeniu.

W 1709 roku twierdza opustoszała. W wyniku epidemii dżumy przy życiu zostało wg różnych źródeł od 14 do 15 mieszkańców. Zamek znów stracił na ważności, ale już w 1729 roku zaistniała potrzeba wybudowania magazynu wojskowego. Do końca I połowy XVIII wieku zamek służył jako twierdza, w której stacjonował garnizon wojskowy.

W 1740 roku przeprowadzono kolejny remont adaptując wnętrza na aktualne potrzeby. Obiekt powoli zatracał walory militarne na rzecz wygodnej rezydencji. W roku 1787 nastąpiła likwidacja twierdzy Johannisburg. Zamek sprzedano, rozebrano umocnienia, a uzyskane w ten sposób grunty oddano z powrotem mieszczanom. W 1837 roku została rozebrana część budynków i murów obronnych. Przez następne 100 lat piski zamek pozostał prawie w niezmienionej formie, aż do czasu II wojny światowej, kiedy to Pisz został zniszczony w 75%, a wraz z nim prawie całkowicie zamek. W latach sześćdziesiątych XX wieku władze zdecydowały o rozbiórce pozostałości najcenniejszego zabytku Pisza.

ReklamaC1 - Mugga

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 3

 • 1
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Port parking Giżycko
ReklamaA2 - Mazurskie Mini Zoo Majówka