Reklama
ReklamaA1 - Przystań Nautica

Do budowy obwodnicy Pisza coraz bliżej

BieżąceInwestycje13 stycznia 2021, 6:59
Do budowy obwodnicy Pisza coraz bliżej
 fot. mazury24.eu

Wykonaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 zainteresowanych jest dziewięciu wykonawców.

Najniższą ofertę o wartości 1 884 975,00 zł złożyło konsorcjum firm S.T.I. Polska z Warszawy i S.Te.P. z Werony (Włochy), najwyższą 2 638 350,00 zł firma IVIA z Katowic. Budżet jaki przeznaczono na wykonanie tego zadania to 2 mln zł.

Kryteria oceny i termin realizacji usługi

Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w drugim kwartale 2021 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 40 miesięcy. Obecny przetarg jest drugim postępowaniem w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dla obwodnicy Pisza.

Poprzednie postępowanie zostało pod koniec października 2020 roku unieważnione. Złożone oferty zawierały błędy lub braki.

Zakres zadania

W ramach zamówienia zostanie wykonana dokumentacja dla obwodnicy Pisza, która będzie jednojezdniową drogą o długości GDDKiA około 3,6 km. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do budowy obwodnicy Pisza coraz bliżej

Lata realizacji

Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2021-2024, natomiast realizacja w systemie Projektuj i buduj planowana jest na lata 2025-2028.

Cele budowy obwodnicy Pisza

Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie dróg krajowych nr 58 i 63 do nośności 11,5 tony na oś. Zadanie ma celu stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej o długości około 3,6 km, dostosowanego do tranzytowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego. Obwodnica spowoduje skrócenie czasu podróży, poprawę warunków tranzytu oraz bezpieczeństwa ruchu miejskiego. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego miasta i zwiększenie przepustowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 4

 • 2
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Rumszewicz

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Odysseya Yachts