ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Eksperymentalny odcinek drogi powstał na Mazurach

BieżąceInwestycje26 lutego 2024, 9:50
Eksperymentalny odcinek drogi powstał na Mazurach
 fot. GDDKiA w Olsztynie.

Względy ekologiczne oraz ekonomiczne powodują, że poszukiwane i stosowane w krajowym wykonawstwie drogowym są technologie z wykorzystaniem materiału z recyklingu istniejących warstw konstrukcji nawierzchni. Taka droga powstała właśnie na Mazurach.

Ponowne wykorzystanie materiałów ogranicza ruch pojazdów przewożących materiały wykorzystywane na inwestycjach drogowych, co przekłada się na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na mniejsze obciążenie istniejącej sieci dróg.

W ubiegłym roku powstał doświadczalny odcinek drogi wykorzystujący destrukt ze starej nawierzchni.

- Prace z wykorzystaniem destruktu asfaltowego z zastosowaniem mieszanki mineralno-cementowej z asfaltem spienionym (MCAS), zrealizowała firma Unibep na odcinku doświadczalnym DK65, od przejścia granicznego Gołdap do początku obwodnicy Gołdapi w woj. warmińsko-mazurskim – informuje GDDKiA w Olsztynie. - Recykling nawierzchni asfaltowych jest bardzo ważny, ponieważ łączy ze sobą dwa aspekty: ekonomiczny i ekologiczny. Ze względu na ekologię wiąże się z ochroną surowców naturalnych takich jak asfalt czy kruszywo mineralne. Ekonomiczny to oszczędność ze względu na niewielkie zużycie nowych materiałów, przy możliwie dużym udziale materiałów z recyklingu istniejących nawierzchni.

Technologia recyklingu na zimno z asfaltem spienionym

Mieszanka mineralno-cementowa z asfaltem spienionym (MCAS) jest mieszanką o ciągłym uziarnieniu, składającą się z destruktu, kruszywa doziarniającego, asfaltu spienionego, cementu oraz wody. Wytwarzana jest w procesie nazwanym recyklingiem głębokim na zimno lub na wytwórni przystosowanej do wytwarzania mieszanek mineralno-cementowych z asfaltem spienionym.

Destrukt bitumiczny jest pozyskiwany w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni. Po odpowiednim doziarnieniu niewielką ilością nowego kruszywa i dodatku środków wiążących tj. cementu i asfaltu spienionego, trafia ponownie do warstwy podbudowy zasadniczej. Skład mineralny MCAS powinien być tak dobrany, aby zaprojektowane uziarnienie mieściło się w krzywych granicznych. Zastosowane materiały, z odpowiednią ilością cementu i asfaltu spienionego, miesza się w warunkach optymalnej wilgotności.

Efekty odcinka doświadczalnego na DK65

Uzyskane właściwości wykonanej podbudowy z recyklingu na odcinku doświadczalnym pokazały, że dobrze zaprojektowane mieszanki MCAS z powodzeniem można stosować w roli podbudowy zasadniczej. Cechuje się wysoką nośnością zdolną przenosić obciążenia ruchu ciężkiego i odpornością na warunku atmosferyczne.

- Doświadczenia z DK65 dają nadzieję na zastosowanie tej technologii na szerszą skalę, a co za tym idzie racjonalne zagospodarowanie destruktu bitumicznego, w tym także destruktu z lepiszczem smołowym. Stosowanie metody recyklingu na zimno z asfaltem spienionym, może być szczególnie korzystne w regionach Polski ubogich w surowce mineralne, tym samym przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych - informuje GDDKiA w Olsztynie.

Mieszanki mineralno-cementowe z asfaltem spienionym, są kolejną technologią umożliwiającą ponowne i racjonalne wykorzystanie materiałów z rozbiórki starych warstw nawierzchni drogowych.

Ułatw sobie mieszanie betonu dzięki betoniarkom dostępnym na NORWIT.PL. Optymalne rozwiązanie dla każdego budowy!

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 9

 • 2
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 4
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 1
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Rumszewicz

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Tło Dla Mew