ReklamaA1- Ruciane Park

Ełk doceniony za dbałość o zabytki

BieżąceHistoria23 listopada 2021, 9:53
Ełk doceniony za dbałość o zabytki
Ełk doceniony za dbałość o zabytki. fot. mazury24.eu

Znamy laureatów drugiej edycji konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa”. Konkurs adresowany jest do samorządów gminnych i nagradza modelowe opracowywanie i realizację Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami. Laureatem w kategorii: duże i średnie gminy miejskie zostało miasto Ełk na Mazurach.

Siedmioosobowe jury eksperckie pod przewodnictwem prof. Moniki Murzyn-Kupisz oceniło zgłoszenia w 3 kategoriach konkursowych: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie, oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury zdecydowało się wyłonić 2 laureatów i przyznać 4 wyróżnienia.

Zdaniem jury Ełk nie tylko wypełnił obowiązek opieki nad zabytkami, ale wnikliwe analizując zasób swojego dziedzictwa kulturowego dostrzegł i skutecznie wykorzystał tkwiący w nim potencjał dla rozwoju społecznego, ekonomicznego i tożsamościowego miasta.

Według jurorów podjęte działania miały charakter kompleksowy i wielowymiarowy, a zawarte w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami założenia uwzględniły wszystkie istotne punkty wymienione w poradniku Narodowego Instytut Dziedzictwa. Dobrze zaprojektowane i konsekwentnie realizowane zadania pozwoliły na przywrócenie miastu i mieszkańcom unikalnych zabytkowych przestrzeni, takich jak zaadaptowana na potrzeby muzeum stacja kolei wąskotorowej.

Natomiast remont i rewitalizacja zespołu dawnych koszar przy ul. Kościuszki pozwoliły nadać im nową funkcję, przekazując jeden z budynków na siedzibę Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Renowacją objęto także zabytkowe kamienice Śródmieścia. Istotną cechą działań podjętych w Ełku jest włączenie w realizację założeń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami społeczności miasta. Dzięki temu mieszkańcy stanowią nie tylko odbiorców, ale także inicjatorów i twórców licznych imprez nawiązujących do historii i tradycji miasta.

Jury szczególnie doceniło fakt, że miasto dostrzegło potrzebę stworzenia miejskiego systemu ochrony dziedzictwa, który zakłada podejmowanie długofalowych i kompleksowych działań rewitalizacyjnych, remontowo-konserwatorskich i monitorujących oraz stworzenie systemu dotacji.

Zwycięzcy konkursu i wyróżnione gminy otrzymali dyplomy i tablice pamiątkowe. Ponadto Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował dla laureatów nagrodę specjalną – filmy promujące ich dziedzictwo kulturowe. 

Konkurs „Samorząd Dla Dziedzictwa” powstał z intencją promowania konstruktywnych działań mających na celu realizację obowiązku opracowania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami. Projekt stanowi zachętę dla samorządów lokalnych do podejmowania i podtrzymywania inicjatyw zmierzających do zachowania i przekazania kolejnym pokoleniom zasobu dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

W tej edycji konkursu Jury szczególnie przychylnie odnosiło się do projektów wielowymiarowych, łączących różne rodzaje dziedzictwa, ale przede wszystkim kompleksowo i metodycznie podchodzących do opieki nad zabytkami. Oznaczało to wnikliwą analizę zasobu dziejowej spuścizny materialnej i niematerialnej, jej ochronę, renowację i rewitalizację, twórcze przeobrażenie poprzez dodanie zabytkom nowych funkcji kulturalno-społecznych oraz zaplanowanie dalszych działań zmierzających do lepszego docenienia, zabezpieczenia i wykorzystania potencjału tkwiącego w zasobie dziedzictwa kulturowego.

Wielkie znaczenie w oczach Jury miały działania aktywizujące społeczność lokalną i rozwijające jej poczucie tożsamości i związku z miejscem zamieszkania i jego dziedzictwem.

ReklamaC1 - Quicksilver 2021

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 1
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Amax

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
Reklama
ReklamaA2 - Tło Dla Mew