ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Ełk zmierza w kierunku „miasta inteligentnego”

Bieżące7 grudnia 2020, 6:52
Ełk zmierza w kierunku „miasta inteligentnego”
 fot. mazury24.eu

Nowe  trendy i idea Smart City były głównymi tematami Ełckiego Forum Transportu Publicznego, które odbyło się 3 grudnia b.r. online. Przedstawione zostały m.in. założenia nowej polityki parkingowej miasta oraz projektu „Smart Parking”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele wspólnot, samorządów,  instytucji  transportowych oraz MZK z całej Polski. Organizatorem forum był prezydent miasta Ełku.

Podczas internetowego spotkania w ramach Ełckiego Forum Transportu Publicznego został przedstawiony  i omówiony pilotaż nowych rozwiązań polityki parkingowej w Ełku. Wdrożone   rozwiązania - wpisujące się w nowe trendy, mają stać się początkiem rozmów o nowoczesnej  polityce parkingowej nie tylko Ełku, ale i w innych średnich miastach.

- Miasto inteligentne to miasto wykorzystujące potencjał ludzki i technologiczny do tworzenia  zrównoważonego rozwoju. Naszą rolą - samorządu miejskiego jest tworzenie bezpiecznych przestrzeni publicznych z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań technologicznych sprzyjających naszym mieszkańcom – mówił podczas forum prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz                   

SMART oznacza inteligentny, wykorzystujący technologie i wiedzę w sposób efektywny. W Ełku w ramach prowadzonej polityki parkingowej i realizacji projektu „Smart Parking” planowane jest wyznaczenie przy szkołach strefy parkowania o czasie postoju do 1 minuty tzw. pocałuj i jedź (kiss&go) – miejsce gdzie rodzic odwożący dziecko do szkoły bezpiecznie się zatrzyma, dziecko bezpiecznie wysiądzie, a rodzic pojedzie dalej. Będą to miejsca o dużej rotacji.

Darmowa strefa parkowania dla klienta. Wyznaczenie strefy parkowania o ograniczonym czasie postoju (np. do 30 min) i automatyczne monitorowanie tego czasu. Rozwiązanie będzie służyło interesantom, którzy przyjadą na chwilę do instytucji.

Na realizację projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” miasto Ełk pozyskało dotację z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

Zrównoważony transport w mieście Ełku

Miasto Ełk w ramach zrównoważonego rozwoju prowadzi liczne działania służące poprawie funkcjonowania komunikacji publicznej - modernizowana jest infrastruktura linii autobusowych (przebudowa dróg i skrzyżowań, budowa nowych zatok autobusowych, przebudowa istniejących z dostosowaniem parametrów, budowa infrastruktury towarzyszącej; powstaje automatyczny system sygnalizacji wzbudzanej (montaż kamer na skrzyżowania); powstaje system informacji pasażerskiej (tablice interaktywne, które bardzo pomogą oczekującym pasażerom na przystankach), wdrażane są systemy zarządzania ruchem (autobus jako pojazd uprzywilejowany na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną), wprowadzony został system zwiększający bezpieczeństwo przystankowe (monitorowane przystanki jak również przyciski bezpieczeństwa), zakup autobusów hybrydowych -  6 już kupiono, a dodatkowe 2 w przyszłym roku trafią do Ełku.

 Transport miejski to nie tylko komunikacja miejska

Problematyka transportu miejskiego dotyka w głównej mierze zagadnień zbiorowego transportu pasażerskiego. Dlatego termin ten bywa utożsamiany z pojęciem komunikacja miejska, oznaczającym miejski pasażerski transport zbiorowy. Jednak transport miejski to również komunikacja: samochodem prywatnym, rowerem czy pieszo. Dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na zapewnienie jak najlepszego stanu infrastruktury dla wszystkich uczestników transportu.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Ełku, turystów i gości w mieście realizowane są również mniejsze inwestycje, takie jak np. montaż bezpiecznych przejść dla pieszych, progów zwalniających (w tym na wniosek mieszkańców), doświetlenia przejść dla pieszych. Promowany jest także ruch pieszy i rowerowy. W mieście m.in. w tym celu budowane są ciągi pieszo-rowerowe, a także na kolejne odcinki promenady.

Przy realizacji Ełckiego Forum Transportu Publicznego wsparcia technicznego udzieliła Fundacja Innowacja z Ełku.

Prelegentami byli:

Adam Kruczek – ekspert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w projekcie Human Smart Cities, który mówił o Idei Samrt City;

Edyta Nagolska – ekspert z Urzędu Miasta Ełku, kierownik projektu, która prezentowała założenia projektu „Smart Parking’;

Maciej Mysona – ekspert z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, wykonawca Polityki Parkingowej Miasta Ełku, który omawiał podejście do planowania transportu w kontekście mobilności w Ełku.

Na podstawie informacji UM Ełk

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Mazurskie Mini Zoo Majówka