ReklamaA1 - Gertis

Giżycko rozpoczyna budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej

Inwestycje2 listopada 2020, 8:27Komentarzy: 3
Giżycko rozpoczyna budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej
 fot. UM Giżycko

Mazurska Pętla Rowerowa to projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu region zyska ponad 300 km trasy rowerowej. Giżycko jako pierwsze rozpoczęło realizację budowy.

Aktualnie powstaje punkt widokowy na Wzgórzu Św. Brunona. Kolejny obiekt to tzw. MOR czyli miejsce obsługi rowerzystów, zlokalizowane w okolicy Twierdzy Boyen i skrzyżowania DK 59 z DW 592 (skrzyżowanie na Kętrzyn/ Olsztyn). W kolejnych etapach powstaną ścieżki rowerowe (ponad 6 km na terenie Giżycka, a 89 km na terenie całego powiatu).

Partnerami projektu są gminy: Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Miasto Mrągowo, Mrągowo, Ryn, powiaty: Piski, Mrągowski, Giżycki. Partnerami w projekcie są również nadleśnictwa: Borki, Giżycko, Mrągowo, Maskulińskie, Pisz, przez których lasy przebiega MPR.

Projekt jest realizowany w 2 etapach. W przypadku Giżycka jest to Etap I, koordynowany przez Stowarzyszenie WJM 2020 w porozumieniu z gminami i powiatami będącymi członkami SWJM 2020, na podstawie Umowy partnerstwa z 22 czerwca 2020 r.

Przebieg trasy MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze i zahacza o największe atrakcje turystyczne regionu. Podczas 305 km trasy, bo mniej więcej tyle liczyć będzie cała pętla, kolarze będą mogli odkrywać zabytki, podziwiać przyrodę i kosztować lokalnej kuchni.

Szacowana wartość całego projektu to ok. 81,497 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 47,112 mln zł.

Mazurska Pętla Rowerowa / Etap I


Wartość projektu to ok. 61,350 mln złotych, gdzie dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ok. 42,074 mln. zł. Przewidywany termin zakończenia projektu: VI 2023 r. Obecnie trwa ocena wniosku o dofinansowanie projektu. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wraz z partnerami projektu przystąpiło do realizacji projektu, tzn. ogłoszone zostały przetargi na wybór wykonawców oraz w niektórych przypadkach udało się dokonać wyboru wykonawcy i prowadzone są roboty budowlane (dot. to m.in. Giżycka, gdzie budowane jest miejsce obsługi rowerzystów oraz wieża widokowa w pobliżu wzgórza Św. Brunona).

W efekcie realizacji projektu przewiduje się przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącej przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. „Mazurska Pętla Rowerowa” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarna z międzyregionalnym programem pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, ponieważ stanowi ona połączenie szlaków południowej części Mazur z wybudowaną w ramach tego programu trasą biegnącą północną granicą Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mazurska Pętla Rowerowa / Etap I zostanie zlokalizowana w granicach administracyjnych gmin: Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn.

Przybliżony przebieg Mazurskiej Pętli Rowerowej:

Sterławki Małe – Doba – Radzieje – Przystań/Mamerki – Węgorzewo – Ogonki – Pozezdrze – Perkunowo – Giżycko – Wilkasy – Bogaczewo – Kanał Kula – Rydzewo – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Karwica – Krzyże – Ruciane-Nida – Iznota – Mikołajki – Stare Sady – Jora Wielka –Notyst– Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka – Użranki – Kosewo – Mrągowo – Młynowo – Ryn – Orło.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

 • wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 293 km,
 • utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 293 km,
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach, należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 16 262 odwiedziny/rocznie,
 • jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych, wyznaczenie i wybudowanie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) oraz punktów widokowych (PW) wraz z niezbędną infrastrukturą,
 • oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo.

  Mazurska Pętla Rowerowa / Etap II

Wartość projektu to ok. 20,147 mln złotych, gdzie dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ok. 5,038 mln. zł. Przewidywany termin zakończenia projektu: VI 2023 r. Obecnie trwa ocena wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszenia WJM 2020 ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie oraz Województwem W-M (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie).

Niniejszy projekt: Mazurska Pętla Rowerowa / Etap II jest elementem składowym przedsięwzięcia zintegrowanego pn. MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA, którego przedmiotem jest przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącej przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Mazurska Pętla Rowerowa / Etap II, która przebiegać będzie po drogach krajowych i wojewódzkich, zostanie zlokalizowana w granicach administracyjnych gmin: Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Miasto Giżycko, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

 • wybudowanie ścieżek rowerowych o długości ok. 10 km,
 • utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 10 km,
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 2 000 odwiedziny/rocznie,
 • jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
 • oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo.

5 października 202 r. w Mikołajkach odbyło się spotkanie wszystkich Członków SWJM z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Tematem było połączenie Mazurskiej Pętli Rowerowej z propozycjami przebiegu uzupełniających ją szlaków w oparciu o drogi wojewódzkie i krajowe.

Zadaniem każdego z samorządów uczestniczących w projekcie jest podjęcie wspólnych i skoordynowanych działań na rzecz przystąpienia do realizacji inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ponadto gminy mają wytyczyć szlaki rowerowe oraz przygotować dokumentację techniczną. Projekt rozbudowy powstaje w ramach programu „Rozwój niskoemisyjnego transportu w obszarze funkcjonalnym Wielkich Jezior Mazurskich poprzez rozbudowę połączeń z Mazurską Pętlą Rowerową oraz rewitalizację dróg krajobrazowych”. Środki na inwestycję pochodzą ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2021-2027. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2026 roku.

źródło: UM Giżycko (mojegizycko.pl).

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 16

 • 11
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 2
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 2
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Mazurolandia

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Sailing Machine