ReklamaA1 - Gertis

Giżycko startuje z procedurą budowy stu mieszkań

Inwestycje6 listopada 2019, 6:31
Giżycko z lotu ptaka
Giżycko z lotu ptaka  fot. Mazury24

Władze Giżycka oficjalnie uruchomiły procedurę budowy stu mieszkań w partnerstwie publiczno-prywatnym. We wtorek (5 listopada) w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.”

Giżycko chce wybudować budynek (lub budynki) mieszkalne wielorodzinne na nieruchomości miejskiej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i zapewnić przystępne cenowo mieszkania w formie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka (burmistrziwaszkiewicz.pl): Zakładamy wybudowanie około stu lokali mieszkalnych o przewidywanej zsumowanej powierzchni około 5300 m2 i maksymalnie około 5600 m2. W ramach wspólnej realizacji partner prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania i przeprowadzenia robót budowlanych, a ponadto odpowiedzialny będzie za utrzymanie, zarządzanie i eksploatację obiektów, w tym ponoszenie opłat i kosztów eksploatacyjnych. Koszty te docelowo pokrywane będą przez najemców mieszkań, na podstawie umów najmu. Wkładem własnym miasta będzie wniesienie działki przeznaczonej na sprzedaż o powierzchni 0,8474 ha. Miasto także wskaże osoby, z którymi partner prywatny zawrze umowy najmu.

Jak tłumaczy szef giżyckiego magistratu, obecny etap dotyczy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym i jest adresowany do potencjalnych wykonawców, którzy zrealizują budowę. Projekt wchodzi w fazę realizacyjną.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Rumszewicz
ReklamaA2 - Jeziorak Yacht Club