ReklamaA1 - Odysseya Yachts

Inwestycja zakończona. Czy będzie to nowa atrakcja turystyczna na Mazurach?

29 listopada 2023, 10:20
Inwestycja zakończona. Czy będzie to nowa atrakcja turystyczna na Mazurach?
 fot. Mateusz Klimek

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Ekologicznej KUMAK w Urwitałcie został uroczyście otwarty. Stacja terenowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przekształcona została przy udziale środków europejskich i w ramach Strategi Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich w nowoczesny budynek służący badaniom i edukacji.

23 listopada br. odbyła się uroczystość otwarcia stacji terenowej Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie pod Mikołajkami przekształconej w nowoczesne centrum badań nad bioróżnorodnością oraz miejsce edukacji ekologicznej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Senatu RP, regionalnych i lokalnych władz samorządowych, władz Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Stacja terenowa w Urwitałcie powstała już w latach 70-tych XX wieku, ale dopiero w 2015 zaplanowana rozbudowa i modernizacja rozpoczęła drogę do dzisiejszego obrazu jednostki. W tym też roku modernizacja została wpisana w perspektywiczny plan inwestycyjny Uniwersytetu Warszawskiego i już jako „Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej” wpisane również do Strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020.

Budowę rozpoczęto się w 2020 r., a zakończenie inwestycji nastąpiło w 2023 r. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest obecnie na ponad 35,6 mln zł.

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK to zespół dwóch budynków zaprojektowanych na planie koła. Wtapiają się w otoczenie: częściowo są przysypane ziemią, a ich elewacje pokrywają rośliny. Zastosowano w nich nowoczesne rozwiązania techniczne: prefabrykaty, maty kapilarne, głębinową pompę ciepła zasilaną PV, instalację wody szarej.

Inwestycja zakończona. Czy będzie to nowa atrakcja turystyczna na Mazurach?

Pierwszy budynek pełni funkcję edukacyjną i mieści się w nim wystawa poświęcona ekosystemowi małych zbiorników wodnych. To interaktywne centrum nauki prezentujące żywe zwierzęta i rośliny oraz procesy zachodzące w środowisku. Ekspozycja przedstawia przyrodę Warmii i Mazur i jej powiązanie z człowiekiem. Jest ona skierowana do różnych grup wiekowych oraz dla osób w różnym stopniu zainteresowanych tematem, tak aby wszyscy zwiedzający znaleźli na wystawie coś interesującego. W budynku tym znajduje się również pracownia biologiczna, która przeznaczona jest na kilkugodzinne warsztaty.

Drugi budynek pełni funkcje dydaktyczną – to laboratoria, sala seminaryjna wraz z zapleczem noclegowym. Przeznaczony jest on głównie do prowadzenia zajęć akademickich i badań naukowych z szeroko rozumianych nauk o środowisku. Zajęcia tu prowadzone zapewniają swobodny kontakt z przyrodą. Możliwe jest tutaj prowadzenie części eksperymentalnej, testowania hipotez, wyciągania wniosków, które są ważnymi elementami nowoczesnej dydaktyki.

W Centrum w Urwitałcie prowadzone są zajęcia akademickiego: ekologia ekosystemów wodnych i lądowych, ochrona ekosystemów bagiennych, ćwiczenia terenowe z ekologii terenowej, fauna i flora, siedliskoznastwo, entomologii sądowa, podstawy etologii zwierząt.

- Każda pasja rozpoczyna się od zachwytu. Chcemy pokazać biologię jako przedmiot, który nie nuży, ale zachwyca. Mamy nadzieję, że właśnie ta wystawa, poświęcona różnorodności biologicznej małych zbiorników, będzie temu służyć – stwierdził prof. Krzysztof Spalik, dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas uroczystego otwarcia Centrum.

- Ochrona przez edukację to jeden z najważniejszych aspektów tego projektu. Bez akceptacji społecznej trudno chronić gatunki zwierząt oraz zagrożone siedliska. Liczę, że dzieci i młodzież z regionu, ale także z całej Polski, będzie mogła korzystać z Centrum i poznawać Krainę Wielkich Jezior Mazurskich – dodał Grzegorz Górecki, kierownik Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tekst na podstawie www.biol.uw.edu.pl
fot. Mateusz Klimek

ReklamaC1 - Quicksilver 2023 Moto-X

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 8

 • 6
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 2
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Amax

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Nowy Harsz