ReklamaA1 - Rejsy Statkami Faryj

Jak przedstawiają się inwestycje drogowe na Mazurach

BieżąceInwestycje6 czerwca 2024, 11:17Komentarzy: 1
Jak przedstawiają się inwestycje drogowe na Mazurach
 fot. GDDKiA w Olsztynie.

Budowa dróg, jedno z kluczowych zadań GDDKiA, to zarówno proces intensywnych prac nad dokumentacją dla nowych inwestycji jak i roboty budowlane na odcinkach będących w trakcie realizacji. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim prace przygotowawcze dotyczą blisko 262 km dróg.

Projektanci pracują między innymi nad odcinkami: S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk, S5 Ostróda – Nowe Marzy, DK53 Olsztyn – Szczytno, DK 57 Szczytno – Szymany, DK22 Fiszewo – Elbląg, DK51 Bartoszyce – Wichrowo (obwodnica Smolajn).

- Przygotowujemy też dokumentację dla zadań z rządowego Programu budowy 100 obwodnic: północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit, obwodnicy Szczytna, obwodnicy Pisza, obwodnicy Dobrego Miasta. Z tego Programu zrealizowaliśmy już obwodnicę Smolajn, a obwodnica Gąsek jest obecnie w realizacji – informuje GDDKiA w Olsztynie.


S5 Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1)

Obecnie trwa sprawdzanie poprawności Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które zostało przekazane do odbioru przez biuro projektowe z końcem kwietnia br. W IV kw. br. planowany jest wybór najbardziej korzystnego wariantu, rekomendowanego do realizacji we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Taki wniosek będzie złożony na koniec br. Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego oraz realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowane jest na II kw. 2028 r. Przy sprawnym zakończeniu przetargu prace w terenie mogłyby ruszyć po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w III kw. 2029 r., a kierowcy z nowej drogi mogliby skorzystać w IV kw. 2032 roku.


S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk

Wniosek o wydanie DŚU dla tej inwestycji złożyliśmy w grudniu 2020 r. Zarekomendowano do realizacji wariant B, który uzyskał w analizie wielokryterialnej najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność komunikacyjną oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W grudniu 2023 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) poinformował o braku możliwości realizacji inwestycji w wariancie B ze względu na, znaczące negatywne oddziaływanie inwestycji w wariancie B na żółwia błotnego - przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000. RDOŚ wskazał jednocześnie możliwość realizacji tego odcinka w wariancie C, który na odcinku od Mrągowa do Mikołajek biegnie na północ od wariantu B, w okolicach Rynu. Obecnie trwa analiza obwieszczenia RDOŚ.

Droga w rekomendowanym przez GDDKiA wariancie przebiega na trasie Mrągowo – Kosewo – Baranowo (omija miejscowość od strony południowej) – Mikołajki – Woźnice – Drozdowo – Orzysz (omija miejscowość od strony północnej) – Strzelniki – Klusy – Chrzanowo – Ełk. Dostęp do drogi, w wariancie B byłby możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości ok. 77,5 km.

Po uzyskaniu DŚU, kolejnym etapem prac będzie opracowanie szczegółowych rozwiązań technicznych w ramach II etapu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rozszerzonego o koncepcję szczegółową wariantu wskazanego do realizacji w DŚU (STEŚ-R etap II). Projekt techniczny zawierać będzie rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, granice terenu zajmowanego pod inwestycję oraz przedmiary robót i kosztorysy dla kluczowych elementów przedsięwzięcia. Na II etapie STEŚ-R wykonane zostaną także badania geologiczne dla wskazanego w DŚU przebiegu trasy.


Rozbudowa drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Szczytno

Umowę na wykonanie STEŚ z materiałami do wniosku o DŚU dla rozbudowy blisko 34 km drogi krajowej nr 53 na odcinku Olsztyn – Szczytno podpisano w grudniu 2021 r. Prace przygotowawcze dla rozbudowy tej drogi są rozłożone na lata 2022-2026, natomiast budowa planowana jest w latach 2026-2030.

W lutym tego roku odbył się pierwszy etap odbioru STEŚ, tj. pierwsza część posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Po skorygowaniu dokumentacji zgodnie z uwagami ZOPI złożonego z pracowników GDDKiA zostanie zorganizowane drugie posiedzenie, na które zaprosimy przedstawicieli władz samorządowych. Po tym posiedzeniu zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji odcinka Olsztyn – Szczytno w optymalnym przebiegu, wskazanym przez ZOPI.

Rozbudowa drogi krajowej nr 53, oprócz dostosowania jej parametrów do klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), będzie miała na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 11,5 t na oś. W miejscach, gdzie ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe dostosowanie do parametrów GP jest utrudnione, analizowane oprócz wariantu rozbudowy są warianty nowego przebieg DK53 (obwodnice miejscowości). Decyzja co do wyboru wariantu do realizacji zapadnie na podstawie wyników analizy wielokryterialnej na posiedzeniu ZOPI. W miarę możliwości terenowych zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie, które zbiorą ruch ze zjazdów do nieruchomości i umożliwią zamknięcie części zjazdów na jezdnię DK53. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów, nastąpi poprzez rozdzielenie ruchu samochodowego od ruchu pieszego i rowerowego oraz poprzez budowę zatok autobusowych.


Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Szczytno – Szymany

Początek inwestycji stanowi włączenie do projektowanej obwodnicy Szczytna, koniec inwestycji znajduje się w Szymanach, około 200 m za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do lotniska. Obecnie opracowywany jest projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz materiały przetargowe. Odbiór dokumentacji planowany jest w IV kw. 2024 r. Natomiast w II kw. 2025 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID.

Inwestycja ma na celu: wzmocnić korpus drogowy oraz podłoże. Zamierzamy zbudować/przebudować odwodnienia drogi i zbudować chodnik. Ponadto planujemy budowę/przebudowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę lewoskrętów, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę kanału technologicznego.


Program budowy 100 obwodnic

Na Warmii i Mazurach, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, realizowanych jest sześć inwestycji. Są to obwodnice: Olsztyna i Dywit, Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna.

Prowadzimy również prace przygotowawcze dla obwodnicy Dobrego Miasta, która znajduje się na liście rezerwowej Programu. Obwodnica Smolajn została oddana do użytku w sierpniu 2022 r., obwodnica Gąsek jest w trakcie realizacji, natomiast dla pozostałych czterech zadań przygotowujemy jeszcze dokumentację projektową – informuje GDDKiA w Olsztynie.


Obwodnica Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58

KOPI, na podstawie analizy wielokryterialnej wykonanej w ramach STEŚ R-etap I wskazała jako najbardziej korzystny do realizacji wariant 3 obwodnicy, najbardziej oddalony od Szczytna. Trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji STEŚ-R etap I, zgodnie z uwagami zgłoszonymi na posiedzeniu KOPI. Po jej zakończeniu będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie DŚU dla realizacji obwodnicy w wariancie 3.

Obwodnica Szczytna będzie jednojezdniową drogą klasy GP, o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. 


Obwodnica Pisza w ciągu DK58 i DK63

W marcu ubiegłego roku KOPI uznała za najbardziej korzystny do realizacji wariant 2C, dla którego został złożony w lipcu 2023 r. wniosek o wydanie DŚU. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania DŚU. Po uzyskaniu DŚU przystąpimy do wykonania szczegółowej koncepcji technicznej (STEŚ R etap II) dla wariantu wskazanego w DŚU.

W ramach tej inwestycji zostanie wykonana jednojezdniowa droga klasy GP, która przebiegać będzie od północno-zachodniej, poprzez południową, aż do wschodniej części miasta. 

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 2

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Port parking Giżycko
ReklamaA2 - Mazurskie Mini Zoo Majówka