ReklamaA1 - Stranda Zima

Jak walczyć z zanieczyszczeniami mazurskich jezior? Pojawiło się konkretne rozwiązanie

Bieżące6 grudnia 2022, 6:21Komentarzy: 7
Jak walczyć z zanieczyszczeniami mazurskich jezior? Pojawiło się konkretne rozwiązanie
 fot. mazury24.eu

Ministerstwo Infrastruktury chce wyposażyć wszystkie porty nad mazurskimi jeziorami w instalacje do przyjmowania ścieków z łodzi. Obecnie na terenie Wielkich Jezior Mazurskich oficjalnie funkcjonuje 160 marin. Według dostępnych danych zaledwie 12 z nich posiada taką infrastrukturę, a dodatkowo 33 porty mogą odbierać nieczystości z toalet przenośnych.

Stopniowo, posuwająca się degradacja Wielkich Jezior Mazurskich niepokoi zarówno samorządowców z regionu Mazur, jak i parlamentarzystów. Dlatego ten temat po raz kolejny znalazł się pod obradami sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski widzi tylko jedno konkretne rozwiązanie. Wszystkie mazurskie porty muszą zostać wyposażone w instalację do przyjmowania nieczystości z łodzi. Wskazano również, że do degradacji mazurskich jezior przyczynia się słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna oraz intensywna turystyka w tym regionie.

Jak wskazywał Grzegorz Witkowski, w regionie Warmii i Mazur planowane jest wybudowanie 124 km oraz zmodernizowanie 163 km sieci kanalizacyjnej. Ma również powstać nowa oczyszczalnia ścieków. W planach jest także wprowadzenie 43 inwestycji na istniejących obiektach tego typu.

Koszt takich działań jest kolosalny i według Witkowskiego może oscylować w granicach 754 mln. zł.

Wskazano także, że za degradację środowiska naturalnego na Mazurach odpowiada stale rosnący ruch turystyczny i gospodarka z tym związana.

- Inwestycje Wód Polskich i samorządów w instalacje umożliwiające odbiór ścieków w marinach czy z łódek a także budowa nowoczesnych śluz są odpowiedzią na coraz większy rozwój turystyki na Wielkich Jeziorach Mazurskich – wyjaśniał wiceminister Grzegorz Witkowski.

Obecnie już obowiązują kary za zrzut ścieków do wód mazurskich jezior. Jednak w Ministerstwie Infrastruktury, jak wskazał Witkowski, trwają działania, które zmierzają do ewentualnego wprowadzenia dodatkowych przepisów utrudniających proceder nielegalnego zrzutu ścieków z łodzi bezpośrednio do wody.

- Te projekty obejmują pomysł plombowania zaworów umożliwiających opróżnianie zbiorników za burtę. Jest on konsultowany z samorządami, środowiskiem żeglarskim i organizacjami ekologicznymi – mówił wiceminister Grzegorz Witkowski.

Jednak w pierwszej kolejności resort planuje wyposażenie wszystkich mazurskich marin w urządzenia do odpompowania ścieków z łodzi.

Obecny na spotkaniu sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej burmistrz Mikołajek, Piotr Jakubowski wskazał, że na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich zarejestrowanych jest w sumie 160 marin. Zaledwie 12 z nich posiada system do odsysania nieczystości płynnych z jachtów. Dodatkowo zaledwie 33 porty są wyposażone instalacje do odbioru nieczystości z toalet przenośnych na jachtach żaglowych.

- Według naszych szacunków na jeziorach mazurskich pływa ok. 20 tys. jednostek – mówił burmistrz Mikołajek. – Chcielibyśmy, aby takie instalacje w portach na Mazurach były powszechne i bezpłatne dla żeglarzy.

Jak dodał włodarz mazurskich Mikołajek, w Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na przeprowadzenie projektu sanitacji Wielkich Jezior Mazurskich, który będzie polegał na odbiorze nieczystości z jachtów.

Według Piotra Jakubowskiego, gminy i podmioty na Mazurach, które będą chciały skorzystać z tego, otrzymają środki na wyposażenie portów w instalacje do odbioru nieczystości z jachtów.

ReklamaC1 - Quicksilver 2021

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 14

 • 6
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 7
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Amax

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
Reklama
ReklamaA2 - Sunport, keje czarterowe