ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Jak wygląda postęp prac na budowie S16 Borki Wielkie – Mrągowo?

BieżąceInwestycje28 września 2022, 6:46Komentarzy: 1
Jak wygląda postęp prac na budowie S16 Borki Wielkie – Mrągowo?
 fot. GDDKiA Olsztyn.

Prace budowlane na odcinku drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo rozpoczęły się nieco ponad rok temu. Sprawdzamy, jakie jest po tym czasie zaawansowanie robót. Co zostało już wykonane?

Zadanie o wartości 625 mln zł realizuje firma PORR. Inwestycja jest kolejnym etapem budowy drogi ekspresowej S16 w województwie warmińsko-mazurskim. Nowy odcinek będzie miał długość ok. 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16 i ok. 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.

Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.

Jak wygląda postęp prac na budowie S16 Borki Wielkie – Mrągowo?

Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy Mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy poprzez dwa węzły drogowe - Sorkwity i Bagienice.

- Przewidujemy również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Realizacja zadania zakończy się w listopadzie 2023 r – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.

Jak informuje GDDKiA, zaawansowanie drogowej inwestycji na Mazurach wynosi obecnie ok. 42 proc. Wykonawca robót odhumusował teren i zakończył wycinki drzew i krzewów. W miejscowości Sorkwity wykonał wzmocnienie podłoża palami prefabrykowanymi.

Z 75 zaplanowanych wymian gruntów zrealizował już 63. Zakończył prace fundamentowe na części obiektów, przebudował też kolizje z sieciami gazowymi.

Obecnie prowadzone są wymiany gruntu w ośmiu z pozostałych dwunastu miejsc, wykonywane są wykopy i nasypy. Trwają prace przy budowie warstwy mrozoochronnej i podbudowy pomocniczej z kruszywa. 19 września wykonawca uruchomił wytwórnię mas bitumicznych. Tego dnia odbyła się też próbna produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych.

W różnym stopniu zaawansowania - od fundamentów po przyczółki i filary - prowadzone są roboty na 15 z 20 obiektach inżynierskich. Wykonywane są również przepusty ekologiczne. Równolegle trwa usuwanie kolizji teletechnicznych, energetycznych i sanitarnych, budowa kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia drogi. Prace realizuje kilkuset pracowników i ok. 250 jednostek sprzętowych.

Wykonawca planuje w najbliższym czasie rozpocząć układanie warstw bitumicznych oraz układanie belek prefabrykowanych ustrojów nośnych na obiektach mostowych.

ReklamaC1 - Quicksilver 2021

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 13

 • 9
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 2
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Chłop z Mazur

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Sunport, keje czarterowe