ReklamaA1 - Przystań Nautica

Jak wygląda realizacja budowy obwodnic miast na Mazurach?

BieżąceInwestycje18 września 2023, 9:04Komentarzy: 1
Obwodnica Smolajn.
Obwodnica Smolajn. fot. GDDKiA w Olsztynie.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Jak zaawansowane są prace przy budowie obwodnic na Mazurach?

W ramach programu wybudowanych zostanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km, z czego pięć w woj. warmińsko-mazurskim. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Powstaną nie tylko trasy o wysokich parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś, ale również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.
 

Obwodnica Smolajn w ciągu DK51

To pierwsze zadanie z Programu budowy 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim i jednocześnie w kraju oddane do użytku. Umowę na jego realizację podpisano w połowie grudnia 2020 r. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2021 r. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł zrealizowała firma Budimex. W ramach inwestycji wybudowana została droga o długości 1,76 km, w nowym i częściowo istniejącym śladzie o szerokości 7 m. Powstały rondo, dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, chodniki oraz dwie pary zatok autobusowych. Wykonane zostały też przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia BRD. Okres realizacji tej inwestycji to lata 2021-2022.
 

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65

W maju tego roku podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65. Zadanie o wartości ok. 77 mln zł, z rządowego Programu Budowy 100 obwodnic, zrealizuje firma PORR. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. w sierpniu 2027 r. Do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych podczas trwania robót budowlanych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Zadanie, oprócz budowy jezdni głównej o długości 3,4 km, szerokości 8 m i nośności 11,5 tony na oś, obejmuje budowę rond, dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt i chodników. Wykonane zostanie także oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD.
 

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51

Umowę na wykonanie Studium korytarzowego (SK) oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowej (DŚU) dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 podpisano 26 maja 2021 r. 

Na początku bieżącego roku zakończono prace nad Studium korytarzowym i wskazaliśmy do dalszych analiz trzy warianty drogi w korytarzu zachodnim, dla których obecnie wykonywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Trwają prace w zakresie korekt wariantów w celu ominięcia zabudowy mieszkaniowej oraz innych newralgicznych miejsc.

Wykonany zostanie raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego.

Zaprojektowane zostaną również bardziej szczegółowe rozwiązania drogowe oraz koncepcje obiektów inżynierskich. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant. 
Jesienią zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne z mieszkańcami, podczas których zaprezentujemy aktualny stan prac nad obwodnicą. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, które będą podstawą do ewentualnych korekt dokumentacji. 

Planowany termin realizacji zadania w trybie Projektuj i buduj to lata 2027-2031.


Obwodnice Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58 oraz Pisza w ciągu DK58 i DK63

Umowę na wykonanie STEŚ-R wraz z materiałami do wniosku o wydanie DŚU dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 podpisano 1 czerwca 2021 r. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji, która umożliwi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica Szczytna będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś.

Umowę na wykonanie STEŚ-R oraz materiałów do DŚU dla obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 podpisano 26 maja 2021 r. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana jednojezdniowa droga klasy GP, która przebiegać będzie od północno-zachodniej, poprzez południową, aż do wschodniej części miasta. Nośność jezdni obwodnicy wynosić będzie 11,5 tony na oś.

Obecnie dla obu obwodnic prowadzone są prace przygotowawcze, obejmujące opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji środowiskowej z elementami koncepcji programowej. Dokładny przebieg nowych tras zostanie określony w decyzjach środowiskowych, co jest planowane w drugim kwartale 2024 r. dla obwodnicy Pisza oraz w trzecim kwartale 2024 r. dla obwodnicy Szczytna.

Rozpoczęcie realizacji obwodnicy Pisza w trybie Projektuj i buduj zaplanowano na koniec 2025 r., a ukończenie zadania i oddanie obwodnicy do ruchu w 2029 roku.

Dla obwodnicy Szczytna przewidywane rozpoczęcie inwestycji to 2026 rok, a zakończenie w roku 2030. Zadanie to będzie, tak jak obwodnica Pisza, realizowane w systemie Projektuj i buduj.

Na podstawie informacji GDDKiA w Olsztynie

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Port parking Giżycko
ReklamaA2 - Odysseya Yachts