ReklamaA1 - Mazurska Jagnięcina

Jak wygląda realizacja projektu budowy 100 obwodnic na Mazurach?

Inwestycje8 lutego 2021, 14:32
Jak wygląda realizacja projektu budowy 100 obwodnic na Mazurach?
 fot. GDDKiA Olsztyn

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach rządowego Programu na Warmii i Mazurach pięć obwodnic: Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit.

Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Obwodnica Smolajn w ciągu DK51

Jak na razie najbardziej zaawansowanym zadaniem z programu budowy 100 obwodnic jest obwodnica miejscowości Smolajny w ciągu drogi GDDKiA krajowej nr 51. W połowie grudnia 2020 roku podpisaliśmy umowę na realizację tego zadania. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł zrealizuje w terminie 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) firma Budimex.

Inwestycja będzie polegać na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie, o łącznej długości 1,76 km. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2023.

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65

Proces opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 wszedł właśnie w kluczową fazę. Burmistrz Olecka 26 października 2020 roku wydał dla tej inwestycji decyzję środowiskową zatwierdzającą do realizacji wariant I. Przystąpiliśmy do prac nad II etapem STEŚ-R, którego celem jest przygotowanie materiałów do przetargu na roboty budowlane. Po ich zakończeniu konieczne będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie "projektuj i buduj".

Jak wygląda realizacja projektu budowy 100 obwodnic na Mazurach?

Budowa obwodnicy Gąsek przewidziana jest na lata 2022-2025. Inwestycja, oprócz budowy obwodnicy Gąsek o nośności 11,5 tony na oś i szerokości jezdni 8 m, obejmie budowę dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt, chodników i rond. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD.

Obwodnica Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58

W styczniu 2021 roku otwarto oferty w powtórzonym przetargu na wykonanie STEŚ-R wraz z materiałami DŚU dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58. Wykonaniem zadania zainteresowanych jest sześć firm. Umowę z wykonawcą zostanie podpisane w drugim kwartale 2021 roku.

Zadanie to obejmuje wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach zadania zostaną wybudowane: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2028.

Obwodnica Pisza w ciągu DK58 i DK63

Kolejnym zadaniem z Programu budowy 100 obwodnic realizowanym w województwie warmińsko-mazurskim jest obwodnica Pisza. W ponownym postępowaniu przetargowym wykonaniem STEŚ-R oraz materiałów do DŚU dla obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 zainteresowanych jest dziewięciu wykonawców. Umowa ma zostać podpisana w drugim kwartale 2021 roku.

Poprzedni przetarg na to zadanie został unieważniony. Złożone oferty zawierały błędne informacje, były niezgodnie z warunkami zamówienia bądź znacząco przekraczały budżet zamawiającego.

W ramach inwestycji zostanie wykonana obwodnica Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1x2. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP. Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe.

Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie STEŚ-R przewidziany jest na lata 2020-2024, natomiast realizacja w systemie Projektuj i buduj planowana jest na lata 2025-2028.

ReklamaC1 - PGE Dystrybucja

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 1
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Port parking Giżycko
ReklamaA2 - Sailing Machine