ReklamaA1 - Port u Faryja

Jak zawansowane są inwestycje drogowe na Mazurach?

BieżąceInwestycje27 lipca 2022, 6:16Komentarzy: 3
Jak zawansowane są inwestycje drogowe na Mazurach?
 fot. GDDKiA w Olsztynie.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, cały czas trwają inwestycje drogowe w regionie Mazur. Jak bardzo są zaawansowane są te prace?

W województwie warmińsko-mazurskim oraz na terenie północnego Mazowsza realizowane są odcinki dróg ekspresowych i obwodnic. W budowie obecnie jest 158 kilometrów dróg o łącznej wartości blisko 4 mld zł.

S61 Szczuczyn - Ełk Południe

Na budowie tego ponad 23-kilometrowego odcinka przyszłej trasy Via Baltica prace zmierzają ku końcowi. Wykonano 100 proc. nawierzchni drogi S61 i oznakowania pionowego, a także ponad 90 proc. oznakowania poziomego. Zakończono realizację obiektów inżynierskich i kończony jest montaż ekranów przeciwolśnieniowych na przejściach dla zwierząt. Obecnie na drodze głównej i drogach serwisowych trwają roboty wykończeniowe, montaż ostatnich odcinków ogrodzeń i barier.

Na początku lipca oddano już do użytkowania wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 65 na węźle Ełk Południe co umożliwi wykonanie prac zlokalizowanych w strefie niedawnego objazdu. Na ukończeniu są roboty branżowe. Zaawansowanie rzeczowe na całości odcinka szacuje się na około 98 proc., zaś przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to sierpień 2022 r.

S61 Ełk Południe - Wysokie

Intensywne prace trwają na budowie kolejnego, 23-kilometrowego odcinka, w okolicy Ełku. Rozpoczęto je jesienią 2020 r., po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie wykonawca znajduje się w połowie etapu układania nawierzchni betonowej i bitumicznej, wykonywane są również bariery, oświetlenie w rejonie węzła, roboty brukarskie, pobocza, humusowanie skarp itp.

Zaawansowanie na obiektach mostowych wynosi 92 proc. Kilka obiektów (wraz z odcinkami dojazdowymi dróg) uzyskało już pozwolenie na użytkowanie i odbywa się po nich ruch.  Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 71 proc. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2023. 

S16 Borki Wielkie - Mrągowo

Inwestycja o wartości 626 mln zł jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Obecnie prace koncentrują się na budowie nasypów i wykopów. Trwa wymiana gruntów, wzmacnianie podłoża palami żelbetowymi, odhumusowanie pasa drogowego.

Wykonane zostały odcinki próbne dla dróg dojazdowych w zakresie podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej. W ramach robót mostowych wbijane są pale prefabrykowane pod posadowienie obiektu, zbrojenie, szalowanie i betonowanie obiektów mostowych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi obecnie 22 proc. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2023 r.

S5 Ornowo - Wirwajdy

Na inwestycji o długości 5,3 km wykonano 100 proc. robót ziemnych i związanych ze wzmocnieniem podłoża. Obecnie trwa układanie warstw bitumicznych na trasie głównej oraz roboty wykończeniowe. Roboty drogowe wykonano w 69 proc., w tym bitumiczne w 40 proc. Obiekty inżynierskie wykonano w 95 proc. Na obiekcie WS1 nad DK15 zakończono zasypkę, wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie 80 proc. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2023 r.

DK51 obwodnica Smolajn

Obecnie na budowie obwodnicy Smolajn prowadzone są roboty branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej. Zakończono wykonywanie wykopów, wzmocnień podłoża i podbudów. Trwają prace wykończeniowe tj. profilowanie rowów, humusowanie, montaż słupów oświetlenia drogowego.

Na ukończeniu są warstwy konstrukcyjne drogi. W nadchodzących tygodniach prace będą skupiały się na dalszej realizacji robót wykończeniowych, robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, oznakowania, budowie kanału technologicznego oraz oświetlenia. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 72 proc. Umowny termin zakończenia budowy to IV kwartał 2022 r.

Na podstawie informacji GDDKiA w Olsztynie.

ReklamaC1 - Ognisty Ptak - wiosna lato 2022

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 10

 • 2
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 2
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 4
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - DreamBoat

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - AZS Wilkasy