ReklamaA1 - Mazurska Jagnięcina

Jakie inwestycje drogowe będą realizowane na Mazurach w tym roku?

BieżąceInwestycje4 stycznia 2021, 12:30Komentarzy: 3
Jakie inwestycje drogowe będą realizowane na Mazurach w tym roku?
 fot. mazury24.eu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie przygotowuje dwa duże projekty inwestycyjne dotyczące ciągów komunikacyjnych północnej Polski. Są to prace nad dokumentacją dróg ekspresowych S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk i S5 Ostróda - Nowe Marzy. Jednak nie tylko. Na terenie Mazur będą toczyły się również mniejsze inwestycje drogowe.

Droga ekspresowa S16

Mrągowo - Orzysz - Ełk

Pod koniec grudnia złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi GDDKiA ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk. We wniosku o wydanie DŚU rekomendowano do realizacji wariant B, który uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Droga w rekomendowanym wariancie przebiega na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości ok. 77,5 km.

S5 Ostróda - Nowe Marzy

Studium korytarzowe

13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 zostało wpisane do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn - Ełk) a S5 (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław).

Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz dogodne połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej, istniejącą S5, z Poznaniem i Wrocławiem. Zanim nastąpi realizacja odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Rozpoczęto od Studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace są już zakończone. Studium korytarzowe jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, którego celem jest wybór wariantu inwestycyjnego, tj. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

W Studium korytarzowym wskazano do dalszych analiz cztery korytarze o szerokości kilku kilometrów.

Program budowy 100 obwodnic

Na Warmii i Mazurach w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic przygotowywanych jest pięć inwestycji. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Na najbardziej zaawansowanym etapie spośród warmińsko-mazurskich obwodnic jest realizacja obwodnic Smolajn oraz Gąsek. W połowie grudnia 2020 r. podpisano umowę na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Prace budowlane rozpoczną się najpóźniej wiosną 2021 roku.

Dla obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 uzyskano w październiku 2020 r. decyzję środowiskową i przystąpiono do prac nad II etapem STEŚ-R, którego celem jest przygotowanie materiałów do przetargu na roboty budowlane.

Pozostałe obwodnice znajdują się na etapie ponownych przetargów. Poprzednie postępowania zostały pod koniec października unieważnione. 

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58

Termin otwarcia ofert: 8 stycznia 2021 roku. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in. węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Wybudowane będą ciągi dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska.

Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63

Termin otwarcia ofert: 12 stycznia 2021 roku. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1x2. Oznacza to, że obwodnica Pisza będzie miała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem po zachodniej stronie miasta jako droga klasy GP. Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonawca zainstaluje urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51

Termin otwarcia ofert: 14 stycznia 2021 roku. Studium korytarzowe, które będzie przedmiotem zamówienia, ma objąć analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wydania DŚU. Na etapie STEŚ wykonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie Studium korytarzowego.

Działania na istniejącej sieci drogowej

Przedstawione powyżej zadania nie są jedynymi, które GDDKiA przygotowuje do realizacji. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej znajdują się również zadania w zakresie modernizacji istniejącej sieci drogowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostosowanie nośności nawierzchni do 11,5 tony na oś.

Rozbudowa drogi krajowej nr 65

Inwestycja polega na rozbudowie siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 o łącznej długości 59,1 km. Celem inwestycji jest dostosowanie nawierzchni drogi do nośności 11,5 t/oś oraz poprawa bezpieczeństwa. Na przebudowę drogi krajowej nr 65 na prawie 5-kilometrowym odcinku ulic Przemysłowej i Grajewskiej w Ełku przetarg ogłoszono 22 grudnia 2020 r. Na złożenie ofert jest czas do 28 stycznia 2021 r.

Poza tym przygotowywana jest dokumentacja dla następujących odcinków:

drogowe przejście graniczne Gołdap - początek obwodnicy Gołdapi,

Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka,

Olecko - Gąski,

Gąski - Ełk,

Ełk - Nowa Wieś Ełcka,

Nowa Wieś Ełcka - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Przetargi na rozbudowę powyższych odcinków GDDKiA planuje ogłosić w tym roku.

Przebudowa skrzyżowań na ronda

W celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia płynności ruchu przygotowujemy przebudowę trzech skrzyżowań na ronda. Są to: skrzyżowanie obwodnicy Olecka (DK65) z drogą wojewódzką nr 655, skrzyżowanie drogi krajowej nr 51 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Dywity oraz skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Rożental.

Dla rond w Olecku i Rożentalu przygotowywane są obecnie projekty budowlane i wykonawcze. Natomiast dokumentacja projektowa ronda koło Dywit jest na ukończeniu. Złożyliśmy już wniosek o wydanie decyzji ZRID. Przetarg na budowę planujemy ogłosić w lutym 2021 roku.

Na podstawie GDDKiA w Olsztynie

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 15

 • 11
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 2
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 1
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Rumszewicz

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Nowy Harsz