ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Kolejne kilometry dróg powstają na Mazurach. Drogowcy podsumowali rok

BieżąceInwestycje3 stycznia 2022, 6:00
Kolejne kilometry dróg powstają na Mazurach. Drogowcy podsumowali rok
 fot. GDDKiA Olsztyn

Prawie 200 km dróg w budowie, około 300 km inwestycji na etapie prac przygotowawczych. Mija kolejny, intensywny rok pracy warmińsko-mazurskich drogowców.

Szybciej i bezpieczniej do stolicy

W 2021 roku zmieniło się połączenie województwa warmińsko-mazurskiego z Warszawą. Podróż z Elbląga i Olsztyna, dwóch największych miast województwa, do stolicy kraju stała się pod koniec roku znacznie szybsza i wygodniejsza. Przed Świętami Bożego Narodzenia udostępniono do ruchu ok. 50 km dwujezdniowego ciągu głównego drogi ekspresowej S7 na odcinku od Mławy do Pawłowa. Od Napierek do Mławy ruch odbywa się częściowo po jednej i częściowo po dwóch jezdniach. Natomiast od Pawłowa do Cieciórek, na odcinku o długości ok. 7 km, kierowcy korzystają jeszcze z dróg zbiorczych. Dalej do Płońska dojeżdżamy nową jezdnią drogi ekspresowej. Łącznie do dyspozycji kierowców jest około 50 km nowej drogi w układzie dwujezdniowym, 14 km z ruchem po jednej jezdni oraz wspomniane ok. 7 km drogami zbiorczymi.

Udostępnienie odcinków S7 do ruchu nie oznacza zakończenia prac. Terminy zakończenia inwestycji i oddania drogi do użytku w pełnym zakresie przewidziane są na II kwartał 2022 roku. Ruch po udostępnionych obecnie odcinkach odbywać się będzie według tymczasowej organizacji.

Na wschodzie Mazur też zmiany

Zmienia się też drogowa rzeczywistość wokół Ełku, trzeciego co do wielkości miasta w regionie. Tu realizowane są trzy odcinki drogi ekspresowej S61 między Szczuczynem a Raczkami o łącznej długości 66 km. Pierwszy z tych odcinków, Wysokie - Raczki o długości 20,2 km, udostępniliśmy kierowcom jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji powstała droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wyremontowano także wybrane drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstało m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Kalinowo. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Zakończenie w ciągu najbliższych dwóch lat budowy pozostałych dwóch mazurskich odcinków S61 wraz z odcinkami tej drogi realizowanymi na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego umożliwi połączenie drogami ekspresowymi wschodniej części regionu z Warszawą.

Postępują również prace na innych budowach

S16 Borki Wielkie - Mrągowo

Prace na tej inwestycji rozpoczęły się w lipcu 2021 roku. Obecnie prowadzone są roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów oraz wymiany gruntu. Wykonywane są też prace przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów, karczowaniem pni, odhumusowaniem i rozbiórkami obiektów. Kontynuowane są przebudowy kolizji gazowych i wodociągowych. Zaawansowanie robót wynosi 10 proc.

Obwodnica Smolajn w ciągu DK51

W bieżącym roku rozpoczęła się także budowa obwodnicy Smolajn. Inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic przekroczyła już 30 proc. zaawansowania. Aktualnie, na odcinku drogi od strony Dobrego Miasta, prowadzona jest wymiana gruntu pod lewym pasem ruchu. Wykonywany jest również geomaterac w rejonie przyszłego ronda. Wykonawca zwozi materiał do budowy górnej warstwy nasypu oraz na warstwę mrozoochronną.

S5 Ornowo - Wirwajdy

W roku 2021 kontynuowano prace na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy. W listopadzie oddany do użytkowania został obiekt wraz z drogą poprzeczną w ciągu drogi gminnej Tyrowo - Nastajki, a w grudniu oddano do użytkowania wiadukt w ciągu DK16. Tym samym zostało zlikwidowane wahadło na DK16 w miejscowości Wirwajdy. Wykonawca realizuje, na tyle ile pozwalają warunki atmosferyczne, roboty ziemne, mostowe (betonowanie kap chodnikowych) oraz branżowe (kanalizacja deszczowa, melioracje). Zaawansowanie przedstawia się następująco: branża drogowa - 60 proc., mostowa - 80 proc.

Prace przygotowawcze

Na różnym etapie prac przygotowawczych są z kolei następujące inwestycje: budowa S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk, budowa S5 Ostróda - Nowe Marzy, rozbudowa DK53 Olsztyn - Szczytno, budowa obwodnic Olsztyna i Dywit, Pisza, Gąsek oraz Szczytna.

Co w przyszłym roku?

Rok 2022 będzie rokiem kontynuacji trwających i rozpoczętych w bieżącym roku prac. W 2022 roku zakończone zostaną wszystkie prace na S7 od Napierek do Płońska oraz zostanie udostępniony kierowcom odcinek S61 Szczuczyn - Ełk. Planowane jest również oddanie do ruchu obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 i obwodnicę Smolajn w ciągu DK51. Toczyć się będą prace na budowie S5 Ornowo - Wirwajdy, S16 Borki Wielkie - Mrągowo i S61 Ełk - Wysokie.

GDDKiA planuje w 2022 roku rozstrzygnąć przetargi na rozbudowę drogi krajowej nr 65 od granicy państwa do granicy z województwem podlaskim.

Na podstawie informacji GDDKiA w Olsztynie

ReklamaC1 - Quicksilver 2021

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 24

 • 17
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 3
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 2
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Perła Mazur

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Tło Dla Mew - domki
ReklamaA2 - AZS Wilkasy