ReklamaA1 - Gertis

Kolejny krok do budowy drogi wodnej Warszawa-Mazury

BieżąceInwestycje5 lutego 2021, 8:03Komentarzy: 3
 Kolejny krok do budowy drogi wodnej Warszawa-Mazury
 fot. Wody Polskie

To już oficjalne. Zostanie opracowane studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie. Umowę na opracowanie dokumentu podpisał Mirosław Markowski dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Kolejny krok do budowy drogi wodnej Warszawa-Mazury został wykonany.

W skład inwestycji wejdą: jaz piętrzący, śluza żeglugowa, mała elektrownia wodna oraz przepławka dla organizmów wodnych.  W studium znajdzie się analiza wszystkich obszarów oddziaływania nowej inwestycji.

Budowa stopnia wodnego na rzece Pisie jest jednym z elementów odtworzenia drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie. Faza projektowo – dokumentacyjna inwestycji potrwa do końca 2025 roku.

W najbliższych latach rozpocznie się też udrażnianie Pisy i Narwi, co w przyszłości pozwoli na wodne połączenie Mazur z centralną Polską.

Budowa stopnia wodnego na rzece Pisie ma na celu zwiększenie retencji wody w zlewni jeziora Roś i przeciwdziałanie skutkom suszy. Poprzez hamowanie stopniem wodnym odpływu wód i zmniejszenie amplitudy stanów wody w jeziorze, poprawią się warunki gruntowo – wodne terenów wokół jeziora Roś. Znacznie podwyższą się też stany wód w korcie rzeki Pisa i w jej dolinie poniżej stopnia wodnego. Poprawią się też warunki żeglugi turystycznej na Pisie.

W jeziorze Roś można potencjalnie retencjonować do 25 mln m3 wody, ale obecny brak stopnia wodnego powoduje, iż po wiosennych roztopach i po dużych opadach, woda z jeziora Roś oraz połączonego z nim jeziora Śniardwy, samoczynnie odpływa rzeką Pisą do Narwi.

Poziom wody w jeziorze obniża się i tym samym zmniejsza się ilość wody retencjonowanej w jeziorze oraz w systemie jezior. Hamowanie odpływu wód za pomocą stopnia wodnego, będzie stabilizowało poziom wody w jeziorze oraz w gruntach otaczających jezioro.

Zmagazynowana woda w jeziorze Roś, będzie w okresie niżówek letnich zrzucana do Pisy, zwiększając stany wody w korycie, stabilizując poziomy wód gruntowych na terenach rolniczych przyległych do Pisy - w tym szczególnie na terenie przesychającej obecnie Puszczy Piskiej. Wyższe stany wód w korycie utrzymujące się przez większą ilość dni w ciągu roku - w stosunku do aktualnie występujących - wydłużą okres żeglugi turystycznej na Pisie.

W studium wykonalności stopnia wodnego na rzece Pisie w Piszu znajdzie się analiza otoczenia społeczno-gospodarczego, prawnego i finansowego przedsięwzięcia, wskazująca na istniejące warunki realizacji. Analiza wielowariantowa, wskazująca najbardziej korzystną lokalizację stopnia wodnego, która da pewność, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na najbliżej położone tereny zurbanizowane.

Wykonane zostaną badania terenu, obejmujące obszar lokalizacji stopnia wodnego oraz obszar oddziaływania stałego piętrzenia na tereny przyległe do koryta rzeki Pisy, na odcinku od jeziora Roś do stopnia wodnego - w tym na infrastrukturę i zabudowę mieszkaniową Pisza, a także na jezioro Roś i obszar oddziaływania poniżej stopnia wodnego.

Opracowane zostaną także rozwiązania techniczne, które zabezpieczą tereny i obiekty, przed oddziaływaniem maksymalnego piętrzenia na stopniu wodnym. W opracowaniu przeanalizowane zostaną ewentualne skutki środowiskowe budowy stopnia wodnego, a wykonawca przeprowadzi konsultacje społecznych, w formie gwarantującej zebranie opinii władz samorządowych, miejscowej ludności, właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem piętrzenia, dotyczących oczekiwań oraz uwarunkowań budowy stopnia wodnego.

Koszt opracowania studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu to blisko 800 tysięcy złotych. Dokument ma być gotowy do połowy października bieżącego roku.

Budowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie jest jednym z elementów odtworzeni drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie. Faza projektowo – dokumentacyjna inwestycji zakończy się do końca 2025 roku.

Termin budowy stopnia wodnego na rzece Pisie zaplanowany jest na lata 2026-2028. Koszty przedsięwzięcia szacowane są na około 100 mln zł.

Wody Polskie opracowały już koncepcję udrożnienia szlaku żeglownego Pisz–Warszawa, która została podzielona na 4 etapy:

– Kanał Żerański na odcinku od Jeziora Zegrzyńskiego do Śluzy Żerań – 17 km,

– Rzeka Narew od miejscowości Pułtusk do Jeziora Zegrzyńskiego wraz z Jeziorem Zegrzyńskim –  ok. 35 km,

– Rzeka Narew od ujścia Pisy w Nowogrodzie do miejscowości Pułtusk

– Rzeka Pisa na całej długości – ok. 80 km.

W ubiegłym roku udrożniona została Narew na odcinku 62 kilometrów od miejscowości Nowogród do miasta Różan. Usunięte zostały głazy, kamienie, konary drzew oraz szereg niebezpiecznych płycizn i  zwężeń, na  których  mogło  dochodzić  do  niebezpiecznych zdarzeń z udziałem motorowodniaków.

Więcej o budowie drogi wodnej Warszawa-Mazury:

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 20

 • 15
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 2
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Mazurolandia

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Odysseya Yachts