ReklamaA1 - Mazurska Jagnięcina

Niebezpieczne skrzyżowanie na Mazurach zmieni się w rondo

InwestycjePozostałe1 października 2020, 13:27
Niebezpieczne skrzyżowanie na Mazurach zmieni się w rondo
 fot. GDDKiA Olsztyn

GDDKiA w Olsztynie podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655. Wykonawca na realizację zadania o wartości 110 tys. zł będzie miał 10 miesięcy. To drugie podejście do budowy ronda w tym miejscu.

Umowa na projekt budowlany i wykonawczy

W pierwszym przetargu na projekt i budowę ronda na obwodnicy Olecka wpłynęły oferty znacznie przekraczające budżet GDDKiA co spowodowało, że przetarg został unieważniony.

Postanowiono w tej sytuacji zmienić tryb postępowania i ogłosić oddzielny przetarg na wykonanie projektu, a następnie, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wszcząć kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego podpisano 25 września 2020 r. Wykonawcą zadania jest Biuro Projektów Drogowych z Gdańska, które za kwotę 110 tys. zł wykona w ciągu 10 miesięcy dokumentację projektową ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą wojewódzką nr 655. Według wstępnych szacunków rondo mogłoby powstać do końca 2022 roku.

Niebezpieczne skrzyżowanie na Mazurach zmieni się w rondoBezpieczeństwo priorytetem

Po oddaniu do użytku obwodnicy Olecka doszło do szeregu wypadków i kolizji na skrzyżowaniu tej drogi z drogą wojewódzką nr 655. Na skrzyżowaniu tym usytuowanie ekranów akustycznych, jak i ukształtowanie terenu, wpływa na widoczność, dlatego też na drodze podporządkowanej ustawiony jest znak "STOP". Mając świadomość tych ograniczeń, GDDKiA postanowiła, w celu poprawy bezpieczeństwa, wybudować na tym skrzyżowaniu sygnalizację świetlną.

Równolegle do przygotowania przetargu na wykonanie sygnalizacji świetlnej podjęto doraźne działania mające na celu poprawę widoczności i skuteczności oznakowania. W tym celu zdemontowano 28 paneli ekranów akustycznych na odcinku ok. 90 m w celu poprawy widoczności.

Na drodze wojewódzkiej, zarówno od strony Giżycka jak i Olecka, zastosowano pasy akustyczno-wibracyjne wraz z aktywnymi znakami “STOP”. Ponadto na obwodnicy, na dojazdach do skrzyżowania, zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Niezależnie od powyższych działań drogowcy wystąpili do Inspekcji Transportu Drogowego o wprowadzenie w tym miejscu odcinkowego pomiaru prędkości.

W 2018 roku przystąpiono do przetargu na wykonanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Przetarg ogłaszano czterokrotnie, jednak żadne postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ w trzech przetargach nie było chętnych do wykonania tego zadania, a w czwartym złożone oferty przekroczyły budżet.

Potrzebne rondo

GDDKiA podjęła więc decyzję o przebudowie skrzyżowania obwodnicy Olecka z drogą wojewódzką 655 na rondo. W 2019 roku ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego i na podstawie wykonanej dokumentacji przebudowę skrzyżowania DK65 z DW655 na rondo.

W przetargu tym wpłynęły dwie oferty przekraczające budżet dwu- i trzykrotnie. Również ten przetarg został unieważniony. W tej sytuacji podjęto decyzję, że nie będzie realizacji zadania w systemie „Projektuj i buduj” tylko tradycyjnym i wszczęto postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Efektem tej decyzji jest zawarta umowa na projekt budowlany i wykonawczy.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 16

 • 7
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 3
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 3
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 1
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Rumszewicz
ReklamaA2 - Sailing Machine