ReklamaA1 - Przystań Nautica

Niezwykle odkrycie na Mazurach. Odnaleziono zaginione cmentarzysko Galindów

Historia2 lipca 2020, 11:29Komentarzy: 10
Wykopaliska archeologiczne w Wólce Prusinowskiej koło miejscowości Piecki
Wykopaliska archeologiczne w Wólce Prusinowskiej koło miejscowości Piecki  fot. terradesolata.pl

Trwają wykopaliska archeologiczne w Wólce Prusinowskiej koło miejscowości Piecki (powiat mrągowski). Odkryte cmentarzysko zostało założone przez ludność związaną z wyróżnioną przez archeologów grupą olsztyńską. Położone jest na północno-wschodnim, wysokim brzegu jeziora Wielki Zyzdrój.

Pierwsze badania na stanowisku prowadzili na przełomie XIX i XX w. pruscy archeolodzy: P. Hollack i F.E. Peiser. Znaleziono wówczas co najmniej 179 grobów.

Zmarli pochowani na cmentarzysku zostali poddani ciałopaleniu, a następnie ich prochy zostały złożone do ziemi w naczyniach (popielnicach) lub bezpośrednio do jamy grobowej. Stanowisko należy określić jako bogate. Znaleziono na nim m.in. charakterystyczne popielnice okienkowe, a wśród wyposażenia znajdowały się zapinki: podkowiaste, tarczowate, w kształcie ptaków. Niektóre z nich zdobione były emalią.

Niezwykle odkrycie na Mazurach. Odnaleziono zaginione cmentarzysko Galindów

Przedmioty te wskazują na kontakty, które utrzymywała ludność bałtyjska z regionem nadreńskim.

Odkryto również lokalne wyroby, takie jak bransolety, noże, aplikacje pasa, ostrogi i paciorki z bursztynu.

Zabytki znalezione w Wólce Prusinowskiej mają bardzo duże znaczenie dla ustalenia obrazu dziejów późnego okresu wędrówek ludów. Wciąż jest to w archeologii okres słabo rozpoznany. Być może cmentarzysko funkcjonowało jeszcze w początkach wczesnego średniowiecza. Burzy to jednocześnie tezę o regresie ludności mazurskiej w tym czasie. Społeczność rozwijała się i utrzymywała szerokie kontakty z sąsiednimi ludami.

Pomimo tak dużego znaczenia stanowiska w Wólce Prusinowskiej, znalezione materiały są dzisiaj niedostępne. Po zakończeniu badań zostały złożone w siedzibie królewieckiego ośrodka naukowego – Prussia-Museum, które zniszczono podczas II wojny światowej, wraz ze znajdującymi się w nim zbiorami. Zabytki z wykopalisk pruskich archeologów nie doczekały się kompleksowego opracowania; znamy je dziś jedynie z kilku wzmianek i nielicznych rysunków w niemieckich publikacjach.

Aż do 2016 r. nie była znana dokładna lokalizacja stanowiska. Udało się ją ustalić dopiero ostatnio.

Niezwykle odkrycie na Mazurach. Odnaleziono zaginione cmentarzysko Galindów

Informacje o zabytkach metalowych nad Zyzdrojem przekazał archeologom z Uniwersytetu Warszawskiego miejscowy poszukiwacz, Marcin Lasek. Od tego czasu rozpoczęła się działalność zespołu Terra Desolata w regionie.

W 2017 r., po wcześniej przeprowadzonych badaniach powierzchniowych, rozpoczęto wykopaliska pod kierownictwem Kamila Niemczaka i Iwony Lewoc. Natrafiono na miejsce, w którym pracowali pruscy archeolodzy. Znaleziono liczne fragmenty ceramiki oraz przedmioty wykonane z brązu, m.in.: zapinkę pięciopalczastą, szczypczyki, aplikacje, pierścionek, fragmenty kółek czy zapinki tarczowate.

Grupa olsztyńska – wchodziła w skład kręgu kultur zachodniobałtyjskich. Stanowiska tej kultury można datować od końca V wieku n.e. do VII w. n.e. Zajmowały one obszar centralnej części Pojezierza Mazurskiego i wschodniej Warmii czyli tereny, gdzie wcześniej występowały stanowiska kultury bogaczewskiej oraz niewielka (północno-wschodnia) część terenów zajętych przez kulturę wielbarską. Grupa olsztyńska identyfikowana jest z bałtyjskim plemieniem Galindów.

ReklamaC1 - PGE Dystrybucja

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1591

 • 822
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 323
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 247
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 47
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 36
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 85
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 31
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Port parking Giżycko
ReklamaA2 - Ever Boats