ReklamaA1 - Wioska Surfów

Nowa forma ochrony przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym

Bieżące8 lipca 2024, 10:02Komentarzy: 4
Nowa forma ochrony przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym
 fot. Mazurski Park Krajobrazowy.

24 czerwca br. Rada Miejska w Mikołajkach podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kusnort”. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Mazurskiego Parku Krajobrazowego w lutym br. wniosek w tej sprawie złożył dyrektor Parku uzasadniając go m.in. koniecznością podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do ochrony tego cennego krajobrazowo i przyrodniczo miejsca.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kusnort” obejmuje teren półwyspu położonego na północny-wschód od Mikołajek, pomiędzy jeziorami Mikołajskim i Śniardwy.

Jak czytamy w projekcie uchwały, celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie otwartego krajobrazu pól i łąk z licznymi obszarami podmokłymi i niewielkimi kompleksami leśnymi półwyspu Kusnort oraz strefy przybrzeżnej Jeziora Śniardwy, stanowiących miejsca występowania licznych gatunków zwierząt.

Nowa forma ochrony przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym

Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wprowadza się następujące zakazy: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym, albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; uszkadzania i zanieczyszczania gleby, dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej, rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; zmiany sposobu użytkowania ziemi; wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, umieszczania tablic reklamowych.

Projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kusnort” obejmuje teren półwyspu położonego na północny-wschód od Mikołajek, pomiędzy jeziorami Mikołajskim i Śniardwy.  W strefie przybrzeżnej występują rozległe pasy szuwarów. W południowo-wschodniej części obszaru znajduje się duży głaz narzutowy objęty ochroną w postaci pomnika przyrody. Obszar stanowi mozaikę pól średniej wielkości z niewielkimi kompleksami leśnymi. W użytkowaniu terenu dominują łąki i nieużytki. Większe kompleksy leśne znajdują się na skraju półwyspu oraz w części północno-wschodniej. Jest to obszar niezabudowany.

Obszary otwarte stanowią okresowo podmokłe pola, łąki i pastwiska na których rosną pojedynczo lub w niewielkich skupiskach drzewa i krzewy charakterystyczne dla terenów o wysokim poziomie wód gruntowych lub okresowo podmokłych.

Półwysep jest także miejscem bytowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków. W jego obrębie znajduje się czynna strefa ochrony bielika. Obserwuje się także żerujące osobniki orlika krzykliwego.

- Mimo, że proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kusnort” zlokalizowany jest w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 Puszcza Piska Rezerwatu Biosfery Jeziora Mazurskie znajdującego się w Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO oraz Regionalnej sieci korytarzy ekologicznych (obszar węzłowy „Puszcza Piska i Jezioro Śniardwy”), to wciąż grozi mu dewastacja spowodowana m.in. niekontrolowaną presją zabudowy rekreacyjnej – czytamy w przyjętym przez radnych projekcie uchwały.

ReklamaC1 - Mugga

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 3

 • 2
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Port parking Giżycko
ReklamaA2 - Odysseya Yachts