ReklamaA1 - port 69

Nowe uzdrowisko na Warmii i Mazurach

Inwestycje18 września 2019, 18:25
Podpisanie aktu erekcyjnego w Lidzbarku Warmińskim
Podpisanie aktu erekcyjnego w Lidzbarku Warmińskim  fot. warmia.mazury.pl

Lidzbark Warmiński będzie drugim, po Gołdapi, uzdrowiskiem na Warmii i Mazurach. W ramach planowanej inwestycji przewidziano budowę tężni i innych elementów infrastruktury turystyczno-zdrowotnej. Pierwszy etap projektu pochłonie blisko 16,5 mln zł.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym dotyczącym budowy kompleksu uzdrowiskowego w Lidzbarku Warmińskim.

W zakres projektu „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim” wchodzi stworzenie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej, która ma wpłynąć na polepszenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu oraz gminy Lidzbark Warmiński.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego: W ramach inwestycji przewidziano budowę tężni z budynkiem technicznym, drogi, toalety wolnostojące, wiatę śmietnikową, ciągi pieszo jezdne z miejscami postojowymi oraz plac zabaw wraz z wiatami rekreacyjnymi. Infrastruktura będzie miała walory infrastruktury turystyczno-zdrowotnej. W związku z realizacją projektu wykonane zostaną następujące prace: promenada wraz z parkingiem, wjazd od strony północnej (ul. Leśna), wjazd od strony zachodniej („Droga 1” - z ulicy Żytniej), tężnia wraz z zagospodarowaniem terenu, budynek łazienek wolnostojących, wiata rekreacyjna, plac zabaw, urządzenia i wyposażenie parkowego wraz z urządzeniem zieleni wysokiej i niskiej oraz uzbrojenie terenu.

Pierwszy etap inwestycji opiewa na blisko 16,5 mln zł (z czego około 11 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020).

Kolejny etap inwestycji, zaplanowany na lata 2021-2022, obejmuje m.in. budowę budynku „Pawilonu zdrowia” z przeszkleniami oraz rewitalizację „Żabiego Stawu” wraz z wykonaniem drewnianego obejścia w formie kładki.

Przeprowadzone prace przyczynią się do powstania terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony zdrowia oraz zabudowy sanatoryjnej i turystycznej o łącznej powierzchni wynoszącej około 10,24 ha.

Źródło: Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur 

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 5

 • 2
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Port parking Giżycko
ReklamaA2 - Jeziorak Yacht Club