ReklamaA1 - Wioska Św. Mikołaja

O mazurskich dawnych legendach i wierzeniach na spotkaniu w Piszu

BieżąceHistoria26 września 2023, 10:26
O mazurskich dawnych legendach i wierzeniach na spotkaniu w Piszu
 fot. Muzeum Ziemi Piskiej.

Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu organizowanym przez Muzeum Ziemi Piskiej dominowała tematyka z pogranicza legend, mitów i miejsc kultu, wywodzących się z czasów pogańskich. Wykład wygłosił olsztyński historyk dr Robert Klimek.

Choć ludność terenów zajętych w średniowieczu przez zakon krzyżacki poddała się chrystianizacji, to przez wieki przetrwała pamięć o pogańskich bóstwach i demonach, a w niepowodzeniach w codziennym życiu i pracy doszukiwano się wpływu sił nieczystych. Kult staropruskich bożków przetrwał, ponieważ na Mazurach nie brakowało miejsc, którym przypisywano magiczne moce. Informacje o części z nich zachowały się tylko w podaniach, ale inne zostały oznaczone w źródłach historycznych.

Badaniem m.in. tej sfery dawnych Mazur zajmuje się dr Robert Klimek. Olsztyński historyk poszukuje związków pomiędzy istniejącymi miejscami i obiektami związanymi z kultem pogańskim, a historycznymi informacjami na ten temat. Jego ustalenia potwierdzają, że niektóre należy traktować tylko w kategorii mitów i legend, ale część zdecydowanie można naukowo wytłumaczyć, a zachowane obiekty stanowią ciekawe pamiątki dawnych wierzeń.

Dr Robert Klimek podczas spotkania w muzealnej Auli Jerzego Tadeusza Krzywoszewskiego wygłosił wykład pt. „Domniemane miejsca kultu pogańskiego w okolicach dzisiejszego Pisza w źródłach, na starych mapach i podaniach ludowych”. Był to wybór informacji, które ukażą się w jego artykule w tegorocznym numerze pisma „Znad Pisy”.

Spotkanie było podróżą w czasy, gdy dawni mieszkańcy tych terenów czcili bóstwa zaklęte w drzewach, wodach mazurskich jezior i trudnych do wyjaśnienia zjawiskach. Część informacji na ten temat zachowało się tylko w formie podań i legend, ale inne mają swoje potwierdzenie na przykład w kartografii, gdyż zostały zaznaczone na pierwszych mapach ilustrujących region.

Dr Robert Klimek przygotował ciekawy artykuł na ten temat do najbliższego numeru Znad Pisy. W swoim wystąpieniu mówił o początkach wsi Drygały i pobliskiej rzeczce Święcek, legendzie o królu sielaw z Mikołajek, jeziorze Pogubie, której toń uznawano za siedlisko pogańskiej bogini czy relacjach rybaków, mających złe doświadczenia z wyspą Czarci Ostrów na Śniardwach.

Dr Robert Klimek nawiązał także do obiektów i miejsc, które w przeszłości błędnie były wiązane z kultem pogańskim. O ile kamienna baba z Wejsun została już „odczarowana”, bo pierwotnie pełniła ona funkcję znaku drogowego, to sporo nieścisłości jest w przypadku świętego lasu w Długim Kącie. Olsztyński historyk jest zdania, że to raczej element neopogaństwa, które w XIX wieku było dość powszechne w regionie.

Nowy numer „Znad Pisy” z artykułem dr. Roberta Klimka i innymi ciekawymi materiałami ukaże się 24 listopada.

Na podstawie informacji Muzeum Ziemi Piskiej.

ReklamaC1 - MotoX

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 2

 • 2
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Amax

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - system czarterów