ReklamaA1 - Nautica Centrum Motorowodne

Opuszczone wsie Warmii i Mazur. Zajrzyjcie do Orzechowa

BieżąceHistoria29 października 2021, 6:56
Opuszczone wsie Warmii i Mazur. Zajrzyjcie do Orzechowa
Praktycznie wyludniona wieś Orzechowo fot. Orzechowo/facebook

Na styku Warmii i Mazur, niedaleko Olsztynka znajduje się – dziś już praktycznie opustoszała wieś Orzechowo. Niegdyś tętniąca życiem, historyczna osada opustoszała ze względu na bliskość ośrodka rządowego. Obecnie mieszka tu zaledwie kilka osób. Jednak samą wieś warto odwiedzić – dla jej zabytków.

Wieś leży na uboczu, w odległości 2 km od Swaderek, na wielkiej polanie otoczonej bagnami i lasami. Jak podaje Wikipedia, obecnie mieszkają tu cztery osoby (leśniczy z rodziną). W okolicy znajdują się tereny łowieckie.

Wiodącą funkcją wsi jest turystyka. Ochronie podlega układ z pozostałościami zabudowy wiejskiej z kościołem i cmentarzem. Przez Orzechowo wiodą szlaki turystyczne rowerowe: szlak czerwony (długości 27 km) oraz żółty (20 km).

Nadleśnictwo Nowe Ramuki wyremontowało dawną szkołę, przeznaczając ją na leśniczówkę. Budynek sąsiadujący z leśniczówką należy również do nadleśnictwa i zamieszkiwany jest przez podleśniczego.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Orzechowie, uważany jest za jeden z najpiękniejszych na terenie gminy Olsztynek.

Opuszczone wsie Warmii i Mazur. Zajrzyjcie do Orzechowa

W okolicy 1,5 km na północ od Orzechowa znajdują się jeziora – Głęboczek Mały (2 ha pow.), Głęboczek Duży (4,57 ha). Tereny są bardzo ciekawe pod względem krajobrazowym, duże obszary leśne i bagienne przyciągają turystów.

Wieś Orzechowo powstała prawdopodobnie w roku 1575 w dobrach kapituły warmińskiej. Założono ją jako osadę młyńską, zasiedloną przez Polaków. Dane z lat 1785 i 1820 określają Orzechowo jako „królewską wieś chłopską”, z 15 dymami i 85 mieszkańcami.

Na początku XX w. założono cmentarz katolicki. W 1910 r. z inicjatywy ks. Proboszcza Kierszpowskiego zbudowano kościół katolicki pod wezwaniem Jana Chrzciciela (do tego czasu Orzechowo należało do parafii Butryny). W 1939 r. mieszkało tu 14 rodzin, była szkoła, dom parafialny dla starszych ludzi, kuźnia.

Wieś uległa wyludnieniu w okresie PRL (lata siedemdziesiąte XX w.) na skutek działań pobliskiego ośrodka wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów w Łańsku. Ówczesne władze państwowe i PZPR dążyły do likwidacji wioski i przejęcia gruntów z przeznaczeniem m.in. na tereny łowieckie. W 1953 r. w Orzechowie wypoczywał prymas Stefan Wyszyński (przebywał 10 dni). W tym czasie we wsi mieszkało 20 kobiet i jeden mężczyzna (wieś była już w połowie wyludniona). W 1977 roku ze wsi wyjechali do Niemiec ostatni mieszkańcy (rodzina Biehs). W 2005 r. mieszkało w Orzechowie 12 osób.

Opuszczone wsie Warmii i Mazur. Zajrzyjcie do Orzechowa

Co warto zwiedzić w Orzechowie?

 • Kościół neogotycki, wybudowany w 1910 r. 26 stycznia 2000 roku kościół w Orzechowie został wpisany do rejestru zabytków na listę dóbr kultury.
   
 • Cmentarz przykościelny, podzielony na dwie części – starą i nową. Znajduje się przy drodze do Plusek, czynny jest jeszcze cmentarz katolicki, założony na początku XX w.

ReklamaC1 - Quicksilver 2021

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 17

 • 8
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 4
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 2
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 2
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Boyen Water Park

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - system czarterów