ReklamaA1 - AZS Wilkasy

Organizacje społeczne: „Są twarde dowody. Ekspresówka przez Mazury nie ma uzasadnienia"

BieżąceInwestycje14 czerwca 2022, 6:51Komentarzy: 14
Organizacje społeczne: „Są twarde dowody. Ekspresówka przez Mazury nie ma uzasadnienia"
 fot. mazury24.eu

10 czerwca 2022 r. Fundacja dla Biebrzy, Fundacja Greenmind i Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur „Sadyba” złożyły do Rady Ministrów, ministerstw i GDDKiA petycję w sprawie zmiany przebiegu planowanej drogi krajowej nr S16.

- Są twarde dowody na to,  że ekspresówka przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy nie ma uzasadnienia - wskazują autorzy petycji.

Przedstawiciele tych organizacji domagają się podjęcia merytorycznej dyskusji z udziałem niezależnych ekspertów i strony społecznej w celu weryfikacji aktualnych planów rozwoju sieci drogowej w Polsce północno-wschodniej.

- Jesteśmy oburzeni planowaną budową drogi ekspresowej S16 przecinającej Mazury na odcinku od Mrągowa do Ełku oraz jej kontynuacji przez Biebrzański Park Narodowy. Nie godzimy się na dalsze ignorowanie społecznego głosu w obronie przyrodniczych skarbów Polski jak i głosu ekspertów potwierdzających brak uzasadnienia transportowego dla budowy tu drogi ekspresowej – wyjaśnia Krzysztof Worobiec ze stowarzyszenia „Sadyba” i Inicjatywy Społecznej „Ratujmy Mazury”.

Wyniki “Studium sieciowego przebiegu Via Carpatia i S16 w północno-wschodniej Polsce” opracowanego na zlecenie Fundacji dla Biebrzy  miażdżą uzasadnienie dla budowy drogi ekspresowej S16 przez Biebrzański Park Narodowy i Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Droga powinna powstać w korytarzu omijającym te obszary od zachodu. Studium zostało przekazane decydentom wraz z petycją.

- Opracowanie studium sieciowego jest pierwszym w Polsce obejmującym sieć dróg szybkiego ruchu na tak znacznym obszarze kraju. Bierze pod uwagę wzajemne powiązania i wpływ pomiędzy poszczególnymi szlakami drogowymi na natężenie ruchu drogowego wszystkich dróg krajowych i wojewódzkich znajdujących się w badanym obszarze oraz uwzględnia w pełni środki transportu publicznego – czytamy we wstępie eksperckiej analizy.

Po przeanalizowaniu szczegółowo 8 wariantów drogi  pod względem natężenia ruchu drogowego i uzasadnienia celowości planowanej inwestycji w studium stwierdzono jednoznacznie: „Prognozy ruchu na lata 2040 i 2050 wykonane w ramach analizy sieciowej nie uzasadniają rozbudowy ciągu drogi krajowej nr 16 do klasy ekspresowej. Analizy i prognozy ruchu wykazały ograniczone znaczenie komunikacyjne tych odcinków dróg dla ruchu lokalnego i tranzytowego.”

Wnioski te są istotnymi przesłankami wskazującymi na konieczność ponownego przeanalizowania i weryfikacji planów budowy S16 na odcinkach zagrażających unikalnym przyrodniczo i krajobrazowo obszarom Mazur i Doliny Biebrzy. Jednocześnie wskazano na możliwe dwa alternatywne rozwiązania, których zaletą jest minimalna ingerencja w chronione obszary przyrodnicze. Ich trasa przebiega ponadto przez tereny znacznie dogodniejsze do realizacji inwestycji drogowych (mniej jezior, wód płynących, terenów bagiennych, dużych deniwelacji terenu etc.)

- Budowa S16 i Via Carpatia jest możliwa z całkowitym ominięciem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Do tego poprawne zaprojektowanie przebiegu tych dróg zwiększy ich zasadność ruchową i ekonomiczną – tłumaczy Małgorzata Górska z Fundacji Greenmind. –  Via Carpatia jako trasa tranzytowa łącząca wschodnie kraje Unii Europejskiej oraz S16 łącząca Olsztyn z Białymstokiem są zbyt ważnymi trasami dla rozwoju regionalnego wschodniej części Polski, by ich realizacja była opóźniona z powodu protestów społeczności lokalnych i ich samorządów (np. gminy Mikołajki) oraz wielu organizacji społecznych.

Przypomnijmy rok 2007 i wnioski wyciągnięte z ostrego konfliktu wywołanego forsowaniem szkodliwych dla środowiska przyrodniczego planów budowy drogi Via Baltica przez Dolinę Rospudy. Sprawa ta wiązała się z przerwaniem budowy obwodnicy Augustowa, zmarnowaniem publicznych pieniędzy wydanych na opracowania planistyczne i rozpoczętą budowę, a jej korzystne zakończenie było ostatecznie możliwe dzięki wypracowaniu i realizacji projektu alternatywnego omijającego unikalne torfowiska nad Rospudą. 

- W wypadku drogi ekspresowej S16 GDDKiA straciła już kilkanaście lat  nie reagując na głosy sprzeciwu i postulaty wielu organizacji pozarządowych i najwyższa pora to zmienić – dodaje Worobiec.

Fundacja dla Biebrzy, Fundacja Greenmind i Stowarzyszenie Sadyba, działając w interesie publicznym, w złożonej petycji żąda podjęcia następujących działań:

- uwzględnienia w obecnie prowadzonych pracach nad drogą S16 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz drogami S16 i S19 na terenie województwa podlaskiego, opracowania pod tytułem „Studium sieciowe przebiegu Via Carpatia i S16 w  północno-wschodniej Polsce”

- wykonania pełnej analizy wariantów omijających Krainę Wielkich Jezior Mazurskich oraz Dolinę Biebrzy:  w korytarzu Boćki – Zambrów – Łomża – Szczytno – Olsztyn (wariant W3a w Studium);

- w korytarzu Radzyń Podlaski – Siedlce – Ostrów Mazowiecka - Łomża – Szczytno – Olsztyn (wariant W4a w Studium), oraz porównanie tych wariantów pod względem funkcjonalnym, technicznym, przyrodniczym, społecznym i nakładów inwestycyjnych z obecnie projektowanymi/analizowanymi drogami przez GDDKiA w korytarzach Mrągowo – Orzysz – Ełk – Knyszyn – Białystok oraz Raczki – Knyszyn – Białystok.

- zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w taki sposób, który będzie uwzględniał warianty omijające Krainę Wielkich Jezior Mazurskich oraz Dolinę Biebrzy, w korytarzach opisanych w punkcie powyżej.

- modernizacji i remontu, w konsultacjach z lokalną społecznością i samorządami, obecnie istniejących sieci drogowych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i  Dolinie Biebrzy, w taki sposób, który nie zniszczy ich zasobów przyrodniczych, zapewni bezpieczeństwo i wygodne funkcjonowanie zarówno dla mieszkańców jak i turystów, a jednocześnie nie pozwoli na wykluczenie komunikacyjnie tych regionów.

ReklamaC1 - Ognisty Ptak - wiosna lato 2022

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 42

 • 36
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 4
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Tło Dla Mew - domki

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
Reklama
ReklamaA2 - Stranda Wiosna Lato