ReklamaA1 - Sailing Machine

Pięć obwodnic powstanie na Warmii i Mazurach

Inwestycje11 lutego 2020, 12:13Komentarzy: 2
Pięć obwodnic powstanie na Warmii i Mazurach

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na Warmii i Mazurach z tego programu powstanie pięć obwodnic.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km.

Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64. Na Warmii i Mazurach w ramach PBDK realizowana jest obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 o dł. 18 km i wartości 318 mln zł.

Ponadto budowa obwodnic jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych. W województwie warmińsko-mazurskim są to obwodnice Ostródy, Wirwajd, Tyrowa, które powstaną dzięki budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy, obwodnice Mrągowa, Bagienic i Marcinkowa realizowane przy okazji budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo oraz obwodnica Ełku w ciągu S16 i S61 budowana w ramach drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

Inwestycje z Programu 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim.

Na Warmii i Mazurach z tego programu powstanie pięć obwodnic. Najbardziej zaawansowaną inwestycją jest obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Dla tego zadania na końcowym etapie znajduje się proces opracowywania dokumentacji. Złożyliśmy już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na budowę. W 2021 roku z kolei planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65, dla której prace przygotowawcze są również na zaawansowanym etapie – koncentrują się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji. Ogłoszenie przetargów na realizację pozostałych obwodnic przewiduje się na lata 2024-25.

Pięć obwodnic powstanie na Warmii i Mazurach

Obwodnica Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51

Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Olsztyna wraz z obejściem m. Dywity jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Inwestycja będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Dzięki tej inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogło zostać wyprowadzone z miasta Olsztyna. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65

Stan prac przygotowawczych: prace przygotowawcze dla zadania są na zaawansowanym etapie – obecny etap koncentruje się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zadanie obwodnicy miejscowości stanowi część przebudowy całego korytarza drogi krajowej nr 65, która jest realizowana jako zadanie komplementarne.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Gąsek jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 65. Jest jedno z ostatnich tzw. wąskich gardeł na tym przebiegu w ostatnich latach oraz obecnie prowadzone są intensywne prace podnoszące bezpieczeństwo oraz czas podróży na tym korytarzu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63

Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Pisza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 58 i 63. W miejscowości już zostały zrealizowane elementy obejścia centrum miejscowości. Proponowana inwestycja powinna domknąć tzw. ring komunikacyjny w Piszu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 58 i 63  stanowią popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, a sam Pisz jest miejscowością turystyczną. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 Obwodnica Smolajny w ciągu drogi krajowej nr 51

Stan prac przygotowawczych: dla zadania prowadzone są prace projektowe w ramach środków z budżetu państwa, złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w Programie 100 obwodnic zabezpieczy środki i przyspieszy realizację zadania.

Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2020 r.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Smolajn jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samych Smolajnach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczytna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 53 i 57. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Szczytnie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 53 i 57 stanowią popularne szlaki komunikacyjne na Warmii i Mazurach, samo miasto jest celem podróży turystycznych. Obwodnica będzie również istotna dla obsługi komunikacyjnej lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA 

ReklamaC1 - MotoX

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 20

 • 13
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 2
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 2
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 2
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Amax

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Tło Dla Mew