ReklamaA1 - Odysseya Yachts

Podsumowanie kadencji burmistrzów mazurskich miast. Co się działo w Piszu?

Bieżące2 kwietnia 2024, 10:58Komentarzy: 23
Podsumowanie kadencji burmistrzów mazurskich miast. Co się działo w Piszu?
 fot. Andrzej Szymborski/facebook

Już za kilka dni czekają nas wybory samorządowe. Z tej okazji postanowiliśmy zadać kilka pytań burmistrzom mazurskich miast w sprawie mijającej kadencji. Tym razem prezentujemy rozmowę z burmistrzem Pisza Andrzejem Szymborskim.

Jak Pan ocenia mijające 5 lat samorządu? Co jest Waszym sukcesem?

Kiedy obejmowałem fotel burmistrza, Gmina Pisz była w opłakanej sytuacji finansowej. Byliśmy jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Rok 2014 kończono z około 100 milionowym długiem, biorąc pod uwagę także odsetki i inne wymagalne należności. W scenariusz wyjścia z zapaści finansowej trudno było uwierzyć, ale udało się. Rok 2022 i 2023 to już zerowe zadłużenie. To jest nasz ogromny sukces. Gmina Pisz jest obecnie w bezpiecznej sytuacji finansowej. Możemy realizować zaplanowane inwestycje i planować kolejne. Nie było łatwym zadaniem wyciągnąć gminy na prostą, także wskutek pandemii koronawirusa, czy wybuchu wojny na Ukrainie, które spowodowały pewne spowolnienie gospodarcze, ale nie osiedliśmy na laurach. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat pozyskaliśmy 180 milionów złotych dotacji na inwestycje i inne cele publiczne. Z tych i gminnych  środków wyremontowano wiele ulic i dróg gminnych, ścieżek rowerowych, traktów pieszych, budynków użyteczności publicznej, obiektów sportowych i rekreacyjnych, zagospodarowano gminne tereny zielone, modernizowano oświetlenie i monitoring. Zainwestowano w oświatę, kulturę, służbę zdrowia, bezpieczeństwo. Mam tu na myśli również wsparcie dla policji oraz OSP, a także piskiego szpitala. Gwarantowane 85 milionów złotych dotacji unijnej w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest przeznaczone na realizację istotnych projektów inwestycyjnych na terenie gminy m. in. na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w szkołach nr 1, 2 i 4 w Piszu, a także w Jeżach, Trzonkach i Liskach, na rozbudowę infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej – rozbudowę przystani na Pisie oraz portu nad jeziorem Roś, a także na rozbudowę Mazurskiej Pętli Rowerowej w kierunku Karwicy oraz modernizację Muzeum Ziemi Piskiej.

Co jeszcze udało się zrobić?

W czasie kadencji zrealizowano szereg inwestycji. Nie sposób wymienić tu wszystkich. Przede wszystkim jednak zmodernizowano ponad siedemdziesiąt dróg w mieście i gminie wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia. Wybudowano ścieżkę rowerową od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów. Utwardzono i zagospodarowano cały obszar sąsiadujący z budynkami nr 25, 27, 29 i 31 przy ul. Wojska Polskiego. Zmodernizowano targowisko miejskie w Piszu, które wkrótce zostanie oddane do użytku. Wybudowano socjalny budynek wielorodzinny na ul. Nidzkiej,  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz. Zainwestowano w sport - zmodernizowano stadion miejski - obecnie trwa drugi etap prac, stadion zyska m. in. nowe trybuny. Wybudowano boisko wielofunkcyjne na ul. Tuwima oraz boisko do siatkówki plażowej i boisko piłkarskie w Borkach zarządzane przez MGOSiR. Poczyniono inwestycje w oświacie - wykonano termomodernizację budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym. Inwestowano także w doposażenie szkół w sprzęt, komputery, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono także termomodernizację budynku Administratora, czy termomodernizację budynku mieszkalnego na Sienkiewicza 17. Zagospodarowano wiele parków, skwerów, terenów zielonych, placów zabaw. Przebudowano m. in. nawierzchnię ciągów pieszych w parkach Solidarności i Niepodległości. Ogromne nakłady przeznaczono na zieleń miejską i nasadzenia. Dbając o bezpieczeństwo zainwestowano w monitoring, w inteligentne przejścia dla pieszych oraz ich doświetlenie. Na wsiach remontowano, rozbudowano i doposażano świetlice wiejskie m. in. w Karwiku. Modernizowano także i doposażano Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża, dający szansę na usamodzielnienie osobom z niepełnosprawnościami.

Czego nie udało się dokonać mimo planów i zamierzeń? Co stanęło na przeszkodzie?

Na pewno nie jestem zadowolony z opóźnienia dotyczącego modernizacji budynku PDK. Liczyłem, że znacznie wcześniej uda się oddać go do dyspozycji mieszkańców. Nie ponosi pandemia, inflacja zrobiły swoje. Rozwój życia kulturalnego w naszej gminie jest dla mnie bardzo ważny, a nowy Piski Dom Kultury z bogatą ofertą wydarzeń kulturalnych i imprez artystycznych da ogromną szansę na realizację wielu wydarzeń kulturalnych oraz zajęć edukacyjnych. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie.

Jakie inwestycje turystyczne powstały na terenie miasta lub w okolicach?

Jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego”, z którego mogą korzystać właściciele różnego rodzaju łodzi. Wybudowano ścieżkę rowerową od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów. To także piękny trakt spacerowy. Wyeksponowano stary most kolejowy, z tablicami informacyjnymi dotyczącymi miasta. Dla rozwoju turystyki zrealizowano projekt Mazurska Pętla Rowerowa na terenie gminy Pisz. Trwają także prace dotyczące projektu szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem plaży miejskiej, zagospodarowaniem Strefy Zamku Piskiego oraz punktów postojowych na Pisie. Projekt ten Gmina realizuje wraz partnerami ze Związku Gmin „Pisa-Narew”. Realizacja projektu nastąpi w latach 2025-2029. Gmina Pisz ma już na ten cel ok. 45 milionów złotych z funduszy europejskich pozyskane w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ale zakłada pozyskanie na ten projekt kolejnych 50 milionów złotych  z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW) na 2024 r.

Jak oceniacie możliwość wydłużenia sezonu turystycznego na Mazurach? Co trzeba zmienić?

Na pewno nasza gmina będzie bardziej atrakcyjna dla turystów w momencie realizacji wspomnianego projektu Pisa-Narew. Jestem przekonany, że pojawi się w związku z tym projektem nowa infrastruktura turystyczna, rozwinie się baza noclegowa nie tylko w Piszu, ale w miejscowościach, gdzie planowane są punkty postojowe wzdłuż Pisy. Lepsza infrastruktura turystyczna i baza noclegowa zachęci turystów do częstszych odwiedzin, będą nas w moim przekonaniu odwiedzać na dłużej zarówno kajakarze, jak i wędkarze oraz grzybiarze. Planujemy wydarzenia turystyczne, kulturalne, imprezy tematyczne nie tylko w ścisłym sezonie, ale także poza nim - już od kwietnia związane z wędkarstwem i żeglarstwem, a we wrześniu dla grzybiarzy. Wyeksponowanie ruin Zakmu Piskiego także przysporzy nam turystów, tych zainteresowanych historią. Na pewno kryte boiska, korty, sale do zabaw dla dzieci, salki treningowe, baseny, czy budowa Centrum sportowo–rekreacyjno – kulturalnego z halą sportowo – widowiskową” są dobrym rozwiązaniem i pozwolą przedłużyć sezon turystyczny w razie gorszej pogody poza sezonem letnim.

Czy Mazury potrzebują drogi ekspresowej S16 przez Mazury?

Oczywiście na Mazurach potrzebujemy dobrych dróg, dobrej komunikacji, ale z zachowaniem takiej lokalizacji, która nie zniszczy terenów cennych przyrodniczo.

Jak oceniacie projekt utworzenia Wielkiej Pętli Mazurskiej oraz Mazurskiej Pętli Rowerowej?

Mazurska Pętla Rowerowa to już fakt. Korzystają z niej rowerzyści z całej Polski, którzy chcą zwiedzić Mazury. Na  pewno warto ją jeszcze udoskonalić, lepiej oznakować, ale są w naszej gminie naprawdę świetne odcinki, przez które trzeba przejechać. Co do Wielkiej Pętli Mazurskiej mającej połączyć jeziora w jeden wielki szlak żeglowny, chciałbym aby podobnie jak przy opracowywaniu koncepcji dróg szybkiego ruchu przez Mazury, tu także brano pod uwagę ochronę terenów cennych przyrodniczo. Turystyka żeglarska tak, ale nie dewastacja natury.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 136

 • 78
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 7
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 24
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 6
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 19
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Nowy Harsz