ReklamaA1 - Przystań Nautica

Ponowny przetarg na dokumentację obwodnicy dla Szczytna i Pisza

BieżąceInwestycje1 grudnia 2020, 6:57
Ponowny przetarg na dokumentację obwodnicy dla Szczytna i Pisza
 fot. mazury24.eu

GDDKiA poinformowała w poniedziałek o skierowaniu do publikacji ogłoszeń o ponownych przetargach na dokumentację obwodnic Pisza, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Poprzednie unieważniono z powodu wykluczenia firmy i oferty przewyższającej budżet przewidziany na inwestycję.

Jak poinformował rzecznik oddziału GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki, ogłoszenia o ponownych przetargach zostały skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i ukażą się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA.

Pierwsze postępowania przetargowe unieważniono pod koniec października. W przypadku wykonania dokumentacji dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 powodem było wykluczenie z postępowania jedynego wykonawcy, który złożył ofertę. Uznano, że firma przedstawiła informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, a mogące mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje.

Zakres opracowań

Dokumentacja, na wykonanie której ogłoszono ponowne przetargi, obejmuje - w przypadku obwodnic Szczytna oraz Pisza - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji środowiskowej (DŚU), natomiast dla obwodnicy Olsztyna i Dywit - Studium korytarzowe (SK) oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do wydania DŚU.

Ponowny przetarg na dokumentację obwodnicy dla Szczytna i Pisza

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in. węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Wybudowane będą ciągi dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. 

Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1x2. Oznacza to, że obwodnica Pisza będzie miała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem po zachodniej stronie miasta jako droga klasy GP. Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania.

Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonawca zainstaluje urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jeśli chodzi o obwodnicę Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51, to zainteresowane wykonaniem tego zadania były dwie firmy. Wykluczenie jednej z nich miało takie samo uzasadnienie, co w przypadku Szczytna. Oferta drugiej firmy przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.

Program budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z tego Programu przygotowywanych jest pięć zadań. Realizacja Programu zaplanowana jest na lata 2020-2030. Do 2030 roku powstaną obwodnice Smolajn, Gąsek, Pisza, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Odysseya Yachts