ReklamaA1 - Gertis

Powiat mrągowski chce zreorganizować „Bazę”. Mrągowo chce ją przejąć

Bieżące10 marca 2021, 6:12
Powiat mrągowski chce zreorganizować „Bazę”. Mrągowo chce ją przejąć
 fot. mazury24.eu

Podczas ostatniej sesji rady powiatu mrągowskiego, większością głosów radnych, zdecydowano o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza”, a także o wygaszaniu naboru do II Liceum Ogólnokształcącego w ZOS „Baza”. Burmistrz Mrągowa chce temu zapobiec.

- Nie zgadzam się z tą decyzją i uważam, że należy zrobić wszystko, by placówka funkcjonowała i – co najważniejsze – rozwijała się. Od dawna deklaruję pomoc w poszukiwaniu dogodnego rozwiązania, bo wiem, jak wiele dobrego dla naszego miasta zrobiła „Baza” i jak bardzo rozsławiła Mrągowo na arenie kraju, Europy i świata. Tego nie można lekceważyć. Zależy mi na szkole, na uczniach i kadrze pedagogicznej, dlatego nie mogę stać bezczynnie i patrzeć, jak placówka zmierza ku likwidacji – mówi burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski

Samorząd Mrągowa deklaruje przejęcie całej „Bazy” – ze wszystkimi składnikami majątkowymi – łącznie z ośrodkiem w Tałtach.

- Mam w tym poparcie nie tylko większości radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, ale również osób, dla których los „Bazy” jest ważny. To z nimi chciałbym wypracować wstępne plany na modernizację całego zaplecza – zarówno edukacyjnego jak i klubowego. Wspólnie chcemy dać „nowe życie” tej placówce i zmodernizować ją na miarę obecnych czasów. W przeciągu kilku lat cała szkoła, w tym obiekt w Tałtach, bez którego szkoła nie mogłaby się rozwijać, mogłyby być jednymi z najnowocześniejszych obiektów w Polsce – dodaje Bułajewski.

Jednak, aby doszło to do skutku, oba samorządy muszą najpierw wypracować kompromis. Chodzi tu szczególnie o kwestie prawne i podjęcie przez powiat odpowiednich uchwał.

- Niestety, jak do tej pory, powiat ogranicza się jedynie do kilkuzdaniowych pism, które nie mogą być podstawą żadnych działań ze strony miasta. Radni powiatu muszą podjąć uchwały, w których upoważnią zarząd powiatu do rozmów z władzami miasta na temat przejęcia zadań placówki wraz z majątkiem jak również uchylić uchwały o zamiarze likwidacji. Oczywiście proces przejęcia nie jest procesem krótkim i na pewno potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy, ale jestem pewien, że przy dobrej woli radnych powiatowych (a wielu z nich jeszcze się waha), jest ogromna szansa na uratowanie tej wspaniałej szkoły. Jeżeli tak by się nie stało to majątek szkoły może zostać roztrwoniony, do czego nie możemy przecież dopuścić – informuje burmistrz Mrągowa. - Mam nadzieję, że w końcu dojdzie do rzeczowych i merytorycznych rozmów i osiągnięcia kompromisu z myślą o mrągowskiej edukacji i sporcie. 

Co chce zrobić Powiat Mrągowski?

Warto zauważyć, że samorząd powiatowy nie chce całkowicie zlikwidować "Bazę", a jedynie dokonać jej przekształcenia.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Baza” przy ul. Nadbrzeżnej 4 jest placówką oświatowo-wychowawczą, w której realizowane są zajęcia sportowe w żeglarstwie i kajakarstwie dla uczniów ZOS „Baza” i innych szkół (ok. 50 uczniów).

- W obecnym stanie prawnym zmniejszenie kosztów, przy zachowaniu obecnej oferty dla dzieci i młodzieży, może nastąpić jedynie po zmianie formy organizacyjnej placówki. Biorąc pod uwagę możliwości budżetu powiatu proponuje się likwidację MOS jako placówki oświatowo-wychowawczej z dniem 31 sierpnia 2021 r. - oświadcza samorząd powiatu mrągowskiego.

Jak czytamy w uchwale Rady Powiatu Mrągowskiego:

" W związku z zamiarem reorganizacji MOS, zachodzi konieczność podjęcia uchwały o likwidacji tej placówki, po uprzednim jej wyłączeniu ze struktury Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie. Kolejnym krokiem w zmianie formy organizacyjnej tej placówki jest podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza”. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie będzie można podjąć uchwałę o likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza”.

Następnie zostanie przedstawiona uchwała w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej powiatu mrągowskiego. W ten sposób poprzez reorganizację dokona się zmiany formy organizacyjnej tej placówki z oświatowo-wychowawczej, gdzie występuje zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela, na jednostkę organizacyjną, gdzie trenerzy, instruktorzy będą zatrudnieni z Kodeksu pracy.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Powiatu Mrągowskiego konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do racjonalizacji wydatków budżetowych. Szacuje się, że koszty utrzymania pozostaną na obecnym poziomie ok. 400 tys. zł, dając możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć dla dzieci i młodzieży.

Powyższa zmiana formy organizacyjnej pozwoli na niższe koszty osobowe godziny zajęć. Może to też prowadzić do zwiększenia liczby tych zajęć".

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 3

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Rumszewicz

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Sailing Machine