ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Rozpoczęło się poszukiwanie wykonawcy obwodnicy Gąsek na Mazurach

BieżąceInwestycje26 września 2022, 7:21
Rozpoczęło się poszukiwanie wykonawcy obwodnicy Gąsek na Mazurach
 fot. GDDKiA Olsztyn

GDDKiA w Olsztynie ogłosiła przetarg na projekt i budowę obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65. Jest to zadanie z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Na oferty Generalna Dyrekcja czeka do 2 listopada 2022 roku.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km, nośności 11,5 t/oś i szerokości jezdni 8 m. Obwodnica będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju jednojezdniowym (1x2). W ramach zadania powstaną dwa wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich.

Rozpoczęło się poszukiwanie wykonawcy obwodnicy Gąsek na Mazurach

Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy. Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Budowa obwodnicy Gąsek wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości, co zdecydowanie poprawi warunki ruchu zarówno w Gąskach, jak i w ciągu drogi krajowej nr 65. Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju – informuje GDDKiA w Olsztynie.

Obwodnica Gąsek jest jedną pięciu obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim. W sierpniu br. udostępniliśmy kierowcom obwodnicę Smolajn, a do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit (przygotowywane jest Studium korytarzowe), Pisza, Szczytna (obie są na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej).

Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta, dla której w I kwartale br. zatwierdzony został Program Inwestycji. Niedawno otworzyliśmy oferty na opracowanie dokumentacji przygotowawczej. Kosztami jej opracowania podzielimy się z Gminą Dobre Miasto.

ReklamaC1 - Quicksilver 2021

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Saildecor

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
Reklama
ReklamaA2 - Sunport, keje czarterowe