ReklamaA1 - Mazurska Jagnięcina

Ruciane-Nida kupiło były tartak. Powstanie port i inne atrakcje dla mieszkańców i turystów

BieżąceInwestycje27 lutego 2024, 9:40Komentarzy: 1
Ruciane-Nida kupiło były tartak. Powstanie port i inne atrakcje dla mieszkańców i turystów
Wizualizacja portu. fot. Miasto Ruciane-Nida.

Miasto Ruciane-Nida kupiło teren byłego tartaku, dzięki czemu to mazurskie miasto uzyskało bezpośredni dostęp do jeziora Guzianka Duża. Gmina ma ambitne plany związane z tym terenem. Na pewno ma powstać tu port dla łodzi.

Jak wyjaśniają władze miasta, Ruciane – Nida była jedną z kilku gmin, na terenie której istniały zaniedbane tereny po byłych tartakach, a które były własnością podmiotu prywatnego unikającego obowiązku podatkowego. Brak porozumienia w spłacie należności podatkowej doprowadził do podjęcia działań w zakresie stwierdzenia upadłości ostatnio władającej tym terenem spółki.

Po przeprowadzonej procedurze upadłościowej teren tartaku został wystawiony do sprzedaży w drodze przetargu, do którego przystąpiło kilka podmiotów, ale tylko Gmina Ruciane – Nida przedłożyła właściwie sporządzone dokumenty i to gminie udało się nabyć przeszło 14 ha gruntu z linią brzegową jeziora Guzianka Duża.

- W mojej ocenie najistotniejszy jest fakt, że nasza gmina położona na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i została pozbawiona terenów nadwodnych dostępnych dla mieszkańców, dlatego też rozpoczynając pracę na rzecz społeczeństwa poczyniłem pierwsze kroki, aby wydzierżawić od Nadleśnictwa Maskulińskie teren plaży przy ul. Słowiańskiej. Dzierżawa tego terenu trwa i jest ono bardzo intensywnie wykorzystywane, przez co w miarę możliwości finansowych jest sukcesywnie zagospodarowywane na potrzeby rekreacji, wypoczynku i bezpieczeństwa osób korzystających.

Kolejne wspólne z radnymi i bardzo trafne decyzje doprowadziły do zakupu terenu po byłym tartaku. Reaktywacja tego terenu przy ograniczonym budżecie gminy i tak wielu potrzebach w pozostałych obszarach funkcjonowania gminy byłaby wręcz nie możliwa, dlatego podjęte zostały działania, aby pozyskać wszelkie możliwe środki zewnętrzne.

Należy podkreślić, że teren ten objęty jest w większości ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku oraz co najmniej trzema formami ochrony przyrody, dlatego zainwestowanie winno być spójne z przeznaczeniem oraz zasadami zrównoważonego rozwoju – informuje burmistrz miasta Piotr Feliński.

Ja wyjaśnia burmistrz Ruciane-Nida, planowane na terenie tartaku inwestycje będą finansowane z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. W ramach Komponentu A – przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek, założona kwota inwestycji obejmującej realizację części nabrzeżowej to 17 mln zł oraz w ramach Komponentu B - rozbudowa przystani i portów, planowana jest budowa przystani żeglarskiej za kwotę 18 mln zł.

Ruciane-Nida kupiło były tartak. Powstanie port i inne atrakcje dla mieszkańców i turystów

Inwestycje te obejmą część nabrzeżną byłego tartaku i będą realizowane w ramach inwestycji pozakonkursowych dzięki współpracy i partnerstwa gminy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Pozostała część tartaku, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w studium jest wskazana na cele związane z turystyką i w tym kierunku będzie procedowana procedura planistyczna.

Dodatkowo złożony został wniosek oraz pozyskane dofinansowanie na zagospodarowanie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców i obejmującego teren położony poza planem miejscowym, wzdłuż granicy lasu i rozciągający się od nabrzeża jeziora Guzianka Duża, aż po komunikację z ul. Mazurską.

W ramach zagospodarowania przewiduje się wykonanie m.in.: plaży, sanitariatów, miejsc odpoczynku, rekreacyjno–sportowych, ciągów pieszo – jezdnych, parkingów i niezbędnej infrastruktury technicznej. Łączny koszt inwestycji to 6,5 mln zł.

Jednocześnie w ramach zagospodarowania terenu, w ramach pozyskanych środków w kwocie 280 tys. zł, przewiduje się renowację oraz wyeksponowanie zabytkowych wrót śluzy Guzianka I przekazanych gminie przez PGW Wody Polskie.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 15

 • 9
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 2
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 3
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Rumszewicz

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Tło Dla Mew