ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Ruciane-Nida otrzyma 3 mln zł na ważny projekt turystyczny

Bieżące16 lutego 2021, 8:42Komentarzy: 2
Ruciane-Nida otrzyma 3 mln zł na ważny projekt turystyczny
 fot. mazury24.eu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania z osi „środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów“ na działania służące ochronie różnorodności biologicznej. Wśród tych wniosków znalazł się projekt z miasta Ruciane-Nida.

– To ważne działania z punktu widzenia środowiska naturalnego w naszym regionie, jego różnorodności i unikalności – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Ich celem jest m.in. tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, tworzenie ogrodów botanicznych i eko-parków, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych, a także ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków i właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Projekt realizowany w Ruciane-Nida.

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie utworzenie szlaku pieszo-rowerowego o długości około 15 km na terenie Gminy Ruciane – Nida. Planowane ścieżki będą przebiegały przez miejscowości: Ukta, Śwignajno, Wólka, Osiniak, Wojnowo, Gałkowo i Zameczek z częściowym wykorzystaniem istniejącego nasypu kolejowego. Realizacja inwestycji będzie obejmowała elementy małej architektury oraz wyposażenia, t.j.: wiaty, tablice informacyjne, stojaki na rowery czy ławki parkowe. Ponadto na szlaku zbudowane zostaną trzy wieże widokowe w miejscowości: Śwignajno, Ukta i Wojnowo.


Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego w Gminie Ruciane-Nida poprzez wzmocnienie różnorodności biologicznej i utworzenie ścieżki pieszo - rowerowej z odpowiednią infrastrukturą jako lokalnej ostoi cennych gatunków przyrodniczych, w której wyeksponowane będą harmonijnie wpisujące się w krajobraz gatunki drzew, krzewów i roślin zielonych. Ponadto powstanie enklawa zieleni stanowiąca atrakcyjne, zarówno stałych mieszkańcom, jak i turystom miejsca rekreacji, wypoczynku oraz edukacji ekologicznej.

Realizacja inwestycji ograniczy negatywne oddziaływanie turystyki na obszary cenne przyrodniczo.
 

W tej edycji wybrano sześć kolejnych projektów o łącznej wartości ponad 33 mln zł:

– gmina Iłowo-Osada – ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych, wartość – 1,2 mln zł, dofinansowanie – 1 mln zł,

– Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000 – jezioro Kośno – ochrona siedlisk przed degradacją, wartość – 2,3 mln zł, dofinansowanie – 1,9 mln zł,

– gmina Ruciane-Nida – kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych, wartość – 3,6 mln zł, dofinansowanie – 3 mln zł,

– gmina Piecki – zmniejszenie presji na gatunki i siedliska przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego, wartość – 5,7 mln zł, dofinansowanie – 4,8 mln zł,

– gmina Stawiguda – ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda, wartość – 15 mln zł, dofinansowanie – 12,9 mln zł,

– gmina Nowe Miasto Lubawskie – budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo, wartość – 5,6 mln zł,  dofinansowanie – 4,7 mln zł.

Kwota alokacji w ramach działania wynosi ponad 151 mln zł. Do chwili obecnej zawarto 45 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę ponad 120 mln zł.

ReklamaC1 - Quicksilver 2023 Moto-X

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 15

 • 11
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Amax

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Nowy Harsz