Reklama

Stop zanieczyszczaniu mazurskich jezior. Będą zmiany w prawie?

Bieżące27 stycznia 2022, 6:59Komentarzy: 8
Stop zanieczyszczaniu mazurskich jezior. Będą zmiany w prawie?
 fot. mazury24.eu

Poseł Michał Wypij pracuje nad zmianami prawnymi dotyczącymi powstrzymania zanieczyszczania mazurskich jezior przez środki chemiczne używane do mycia jachtów oraz fekalia zrzucane do wód na Mazurach. Projekty są konsultowane z mazurskimi samorządowcami.

17 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Węgorzewie przyjęła apel w sprawie zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich poprzez zrzut nieczystości ciekłych do wód. W związku z tym wraz z burmistrzem Krzysztof Kołaszewski 19 stycznia 2022 roku goszczono w Urzędzie Miejskim posła na Sejm RP Michała Wypij.

W czasie spotkania zostały przedstawione dwa projekty zmian w dokumentach: Ustawa o zmianie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne; Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych w wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków.

Jakie zmiany przewidują te dwa dokumenty dla jachtów na Mazurach?

Przede wszystkim nakłada kary za mycie jednostek pływających środkami, które zanieczyszczają środowisko naturalne. Zakazuje wyrzucania opakowań po środkach do mycia łodzi i przetrzymywanie ich do ewentualnej kontroli.

Pojawia się również zapis, że: „Port, w którym prowadzona jest działalność usługowa związana z obsługą jednostek posiadających urządzenia lub instalacje gromadzenia i odprowadzania ścieków, powinien być wyposażony w urządzenia umożliwiające odbiór ścieków z jednostek i obiektów pływających.”

Ponadto każda jednostka pływająca powinna posiadać: „urządzenia lub instalacje przeznaczone do gromadzenia ścieków i odprowadzania ich do urządzeń odbiorczych na lądzie”.

Urządzenia i instalacje nie mogą posiadać możliwości odprowadzenia ścieków bezpośrednio do wody. Dopuszczalne jest zastosowane w instalacjach zaworów kierunkujących odpływ do dostępnego wolnego króćca, celem użycia w sytuacji awaryjnej lub czynności technicznej takiej jak przemycie i osuszenie zbiornika przed zimowym odstawieniem jednostki, poprzez dołączenie do w/w króćca dodatkowego urządzenia wyprowadzającego.

W przypadku statków wybudowanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, w których wymiana systemu odprowadzenia ścieków wymagałaby dużej ingerencji w konstrukcję, dopuszczalne jest zastosowanie przez armatora urządzenia blokującego zawór sterujący odprowadzeniem nieczystości w sposób uniemożliwiający ich zrzut bezpośrednio za burtę podczas żeglugi i postoju statku.

Statek morski uprawiający czasowo żeglugę po polskich wodach śródlądowych musi posiadać założone na instalację odprowadzenia zaburtowego ścieków, plomby uniemożliwiające zrzut nieczystości bezpośrednio za burtę. Plomby zostają zdjęte podczas opuszczania przez statek polskich wód śródlądowych.

Ewidencję oraz dyspozycję plomb prowadzi dyrektor właściwego terytorialnie Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Czynności związane z zakładaniem i zdejmowaniem plomb wykonują wyznaczeni pracownicy właściwego terytorialnie Urzędu Żeglugi Śródlądowej na polecenie dyrektora.

Za czynności założenia i zdjęcia plomby pobierana będzie opłata.

Zgodnie z prośbą posła Rada Miejska w Węgorzewie w czasie posiedzeń komisji zapoznała się z proponowanymi zmianami.

Mają odbyć się także spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji w sprawie zmian tych aktów prawnych.

ReklamaC1 - Quicksilver 2021

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 9

 • 6
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 1
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Ruda

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - HeydayBoats
ReklamaA2 - Tło Dla Mew