ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Strabag dokończy budowę ronda w Giżycku

Inwestycje27 kwietnia 2020, 9:10
Strabag dokończy budowę ronda w Giżycku
Strabag dokończy budowę ronda w Giżycku fot. GDDKiA

GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w Giżycku. Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o., która zaoferowała, że wykona zadanie w okresie 5 miesięcy za cenę brutto 3,4 mln zł.

Zadanie, oprócz budowy ronda, obejmuje również rozbudowę istniejącego układu drogowego drogi krajowej nr 59 do przekroju dwujezdniowego, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz budowę drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe.

W ramach umowy wykonawca ułoży warstwę ścieralną, zamontuje bariery oraz wykona roboty brukarskie i poprawki w zakresie robot bitumicznych. Stanowi to około 20 procent robót pozostałych do zakończenia zadania.

Pod koniec 2019 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie podjęła decyzję o odstąpieniu od niewykonanej części umowy na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską.

Wykonawca nie zrealizował zadania w umownym terminie, tj. do 6 maja 2019 roku i mimo dwukrotnego wezwania do zakończenia robót nie wywiązał się z wykonania przedmiotu umowy w kolejnych, wyznaczanych przez zamawiającego terminach.

W związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gmina Miejska Giżycko oraz Gmina Giżycko przystąpili do procedury odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

Po odstąpieniu od umowy nastąpiła inwentaryzacja wykonanych prac, ich odbiór i rozliczenie. Niezależnie od tego, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, została naliczona kara umowna.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Tło Dla Mew