ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Tak będzie przebiegała mazurska „ekspresówka” w okolicach Mikołajek

BieżąceInwestycje17 marca 2021, 18:36Komentarzy: 7
Tak będzie przebiegała mazurska „ekspresówka” w okolicach Mikołajek

Budząca spore kontrowersje droga DK 16 przez Mazury, zwana również „ekspresówką” dzieli mieszkańców i samorządowców lokalnych gmin. Jak ta trasa będzie przebiegała przez mazurskie tereny i jak będzie wyglądała – to prezentujemy na wizualizacjach jej umiejscowienia w okolicach Mikołajek.

Przypomnijmy, że jeszcze do 25 marca br. można zgłaszać swoje uwagi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w związku z przystąpieniem do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu B.

Tak będzie przebiegała mazurska „ekspresówka” w okolicach Mikołajek

Jedno jest pewne – ta inwestycja rozbudza emocje. Z jednej strony wielu mieszkańców Mazur oraz niektóre samorządy, jak miasta Ełk, apelują o budowę tej trasy jak najszybciej, oczywiście z poszanowaniem i dbaniem o środowisko naturalne.

Samorządy za...

Ełcki samorząd przekonuje, że dobra infrastruktura komunikacyjna przyciąga inwestorów szukających odpowiednich terenów do prowadzenia interesu. A kluczowy w biznesie jest szybki dojazd z surowcem oraz wywóz wyprodukowanego towaru.

- Bardzo nam zależy na bezpieczeństwie, na rozwoju gospodarczym, turystycznym, rozwoju usług i produkcji, a także na szybkim dojeździe. Ta trasa nam to zapewni. Jest dla nas po prostu oknem na świat – powiedział Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku w wywiadzie dla Radia Olsztyn.

Aktualnie konsultowany wariant przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk, według samorządowców z Ełku najmniej ingeruje w tereny przyrodnicze i środowisko.

Tak będzie przebiegała mazurska „ekspresówka” w okolicach Mikołajek

- My tu żyjemy przez 365 dni w roku. Nam najbardziej zależy na tym, żeby żyć w miejscu, które kochamy. Nie pozwolilibyśmy na to, żeby zniszczyć nasz dom. Dom, do którego zapraszamy gości z całej Polski i z zagranicy. Przygotowanie i realizacja ten inwestycji powinna być prowadzona w oparciu o dialog, a nie terroryzm – dodał włodarz Ełku.

Samorządy przeciw….

Z drugiej strony są liczne organizacje ekologiczne alarmujące, że właśnie ten wariant jest najmniej korzystny dla naturalnego środowiska oraz również samorząd Mikołajek, gdzie burmistrz tego miasta jest dość sceptyczny do tej drogowej inwestycji.

Tak będzie przebiegała mazurska „ekspresówka” w okolicach Mikołajek

Samorząd tego mazurskiego miasta i wiele osób prowadzących działalność turystyczno-hotelową w Mikołajkach i okolicy sprzeciwia się budowie „ekspresówki” przez Mazury w wariancie proponowanym przez GDDKiA w Olsztynie. Zakłada on m.in. budowę nowego mostu przez jezioro Tałty, w ocenie przeciwników inwestycji bezpowrotnie zniszczona zostanie unikalna mazurska przyroda.

- Jako przedstawiciel Gminy Mikołajki podtrzymuję nasze stanowisko z 17 kwietnia 2019 roku, gdyż jest ono odzwierciedleniem obaw dotyczących przebiegu drogi krajowej nr 16 przez Mazury, które wyrażamy od 2008 roku. Przypomnę, że w stanowisku tym wraz z radnymi wyraziliśmy sprzeciw związany z tworzeniem przez środek Mazur międzynarodowego korytarza transportowego, który spowoduje, że Mazury zostaną poddane presji intensywnego międzynarodowego ruchu tranzytowego, co kilkunastokrotnie zwiększy transport ciężarowy na naszym terenie - mówił burmistrz Mikołajek.

Jak wskazuje GDDKiA w Olsztynie, sprawą budowy DK 16 przez Mazury zajmowano się już od 2008 r.

Wówczas przeanalizowano 16 wariantów. Silny nacisk społeczny, aby przeanalizować dodatkowe, zaproponowane w toku konsultacji warianty przebiegu trasy, spowodował, że w 2009 roku podjęto decyzję o zwiększeniu zakresu analiz o warianty zgłaszane przez lokalną społeczność i samorządy podczas spotkań informacyjnych, w tym m.in. wariant przebiegający w okolicach Rynu. W rezultacie analizie poddano 41 wariantów na trasie od Sorkwit do Ełku. Efektem tych prac było wytypowanie trzech optymalnych przebiegów trasy, które przez ostatnie trzy lata poddane zostały analizie wielokryterialnej. W rezultacie KOPI na posiedzeniu we wrześniu 2020 roku wskazała do realizacji wariant B przebiegający na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk.

Tak będzie przebiegała mazurska „ekspresówka” w okolicach MikołajekWażny głos społeczeństwa

W analizie wielokryterialnej dla S16 Mrągowo -Ełk warianty B i C zostały wskazane jako możliwe do realizacji. Wariant C uzyskał nieznacznie więcej punktów, ale różnice były tak nieduże, że praktycznie oba te warianty należy traktować na równi. Jednocześnie uczestnicy ZOPI zgłosili zastrzeżenia do przyjętych przez autora analizy wielokryterialnej kryteriów porównawczych oraz ich wag. Chodziło o przyjęcie zbyt małej wagi dla wpływu inwestycji na lokalną społeczność, która negatywnie oceniła przebieg drogi w wariancie C, składając bardzo dużą liczbę protestów przeciwko budowie drogi w tym wariancie. W ich ocenie, w analizie sporządzonej dla inwestycji, która wzbudza wyjątkowo dużą aktywność społeczną, należy przyjąć większą wagę dla opinii społeczeństwa na temat wyboru wariantu do realizacji.

Co zdecydowało o wyborze wariantu B?

Po uwzględnieniu powyższych aspektów w analizie wielokryterialnej wariant B uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wariant C wypadł najlepiej według kryteriów technicznego i ekonomicznego. W rezultacie w analizie wielokryterialnej wariant B uzyskał więcej punktów w stosunku do wariantu C.

Tak będzie przebiegała mazurska „ekspresówka” w okolicach Mikołajek

Dodatkowym argumentem za przyjęciem wariantu B było usytuowanie go bliżej ukształtowanej sieci drogowej, co ułatwi proces inwestycji, np. transport sprzętu i materiałów. Ostatecznie na posiedzeniu 9 września 2020 r., podjęto decyzję o wskazaniu we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wariantu B jako realizacyjnego.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 41

 • 14
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 17
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 4
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 5
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 1
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Tło Dla Mew