ReklamaA1 - AZS Wilkasy

Tak zmienia się jezioro w Kętrzynie na Mazurach

Bieżące11 stycznia 2023, 13:58Komentarzy: 2
Tak zmienia się jezioro w Kętrzynie na Mazurach
 fot. mazury24.eu

Realizacja projektu zagospodarowania jeziora w Kętrzynie trwa już ponad dwa lata. W tym czasie wykonano szereg działań środowiskowych realizujących główny cel projektu jakim jest poprawa warunków czystości zbiorników wodnych.

- Wokół Jeziora Kętrzyńskiego została wykonana kanalizacja deszczowa, dzięki której zanieczyszczenia z jezdni nie trafiają już do zbiornika. Z ulicy T. Kościuszki, A. Asnyka i sąsiednich ulic wody opadowe odprowadzane są bezpośrednio do zbiorczego kolektora kanalizacji deszczowej. Z ulicy Szpitalnej, M. Kajki i sąsiednich ulic wody opadowe trafiają do jeziorka i dalej do zbiorczego kolektora kanalizacji deszczowej. W obu przypadkach wody opadowe czy też roztopowe zanim trafią do odbiorników są w odpowiedni sposób poczyszczone za pomocą osadników i separatorów substancji ropopochodnych – informuje Urząd Miejski w Kętrzynie.

Jak informuje samorząd Kętrzyna, wykonany już został operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód powierzchniowych, zgodnie z Planem zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacji dla obszaru zlewni Jeziora Kętrzyńskiego, który stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dofinansowanie na rekultywację tego akwenu.

Wraz z wiosną ruszą kolejne prace nad Jeziorem Kętrzyńskim. W ramach projektu zostanie wykonany “zielony” napis Kętrzyn, którego konstrukcja w całości obsadzona zostanie roślinnością, ustawione zostaną ławki, leżaki oraz wykonane zostaną nowe nasadzenia roślin. Ażurowe rzeźby kwiatowe, nowe nasadzenia roślinne będą nie tylko tworzyć nowoczesny element przestrzeni miejskiej, ale będą miały pozytywny wpływ na środowisko i jego bioróżnorodność.

Zagospodarowanie terenu wpłynie na poprawę funkcji tego obszaru, wpłynie pozytywnie na estetykę terenu, poprawę walorów środowiskowych i bioróżnorodność terenu wokół Jeziorka Kętrzyńskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 986 495,52 euro, a jego dofinansowanie opiewa na kwotę 1 787 845,96 euro.

ReklamaC1 - Quicksilver 2023 Moto-X

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 74

 • 46
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 10
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 4
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 5
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 5
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 4
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Marina Bajana

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Apartamenty Ruciane Nida
ReklamaB2 - Sasanka
ReklamaA2 - Stranda Wiosna