ReklamaA1 - Odysseya Yachts

To będzie całkiem inny sezon turystyczny na Mazurach

BieżąceInwestycje Wody PolskieInwestycje9 marca 2024, 8:06Komentarzy: 1
To będzie całkiem inny sezon turystyczny na Mazurach
 fot. mazury24.eu

W ubiegłym roku żeglowanie po akwenach mazurskich było utrudnione poprzez trwające prace remontowe kanałów oraz wyłączenie z użytkowania śluzy Guzianka I. Żeglarze często zmagali się z „korkami” na wodzie. W tym roku jednak wszystkie inwestycje zostały już zakończone.

Ze względu na prowadzone prace remontowe kanałów i śluz ubiegły rok dla żeglarzy i turystów był szczególnie utrudniony z uwagi na wyłączenie niektórych szlaków z użytkowania.

Natomiast najbliższy sezon żeglugowy z pewnością będzie bardziej przystępny żeglarzom, ponieważ zakończyły się remonty na mazurskich drogach wodnych. Wody Polskie zakończyły bowiem remonty kilku mazurskich kanałów oraz prace na stopniu Karwik, Kanale Łuczańskim i śluzie Guzianka I.

Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji, wodniacy zyskali kolejne wygodne połączenia między ważnymi szlakami żeglugowymi w systemie Wielkich Jezior Mazurskich.

Kanał Szymoński jest najdłuższym kanałem na szlaku od Mikołajek do Giżycka i łączy Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim, stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Kanał Węgorzewski jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz – Węgorzewo, a Węgorapa jest rzeką żeglowną stanowiącą częścią szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach ich modernizacji wykonano szereg niezbędnych prac.

Kanał Szymoński został przebudowany i umocniony na całej swojej długości, czyli niemal 2,5 km.

Rozebrano istniejące i wykonano nowe ubezpieczenie obydwu brzegów kanału, odtworzono istniejące ubezpieczenie wejść do kanału od strony jeziora Szymon i jeziora Szymoneckiego oraz poprawiono drożność kanału dla lepszego wykorzystania do celów żeglugowych. Wyremontowano stanowiska cumownicze dla statków administratora wody i jednostek pasażerskich oraz zadbano o migrację zwierząt budując przejścia w postaci brodów.

Na Kanale Węgorzewskim rozebrano zniszczone umocnienia brzegowe i wykonano nowe na całej długości kanału.

Oczyszczono i udrożniono także jego koryto do głębokości 1,6 m. Remont pozwolił przywrócić odpowiednie parametry techniczne, niezbędne głębokości nawigacyjne oraz drożność kanału.

W ramach prac na rzece Węgorapie wykonano nowe umocnienia brzegowego oraz odbudowano kamienną kierownicę, czyli główkę wejściową na lewym brzegu rzeki Węgorapy z jeziora Mamry i istniejący narzut kamienny. Dzięki temu zabezpieczono brzegi Węgorapy przed rozmywaniem spowodowanym zarówno przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu oraz jednostki pływające.

Wody Polskie zrealizowały powyższe zadania w partnerstwie z lokalnymi samorządami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Ich łączna wartość to ponad 80 mln zł.

Remonty mazurskich dróg wodnych są elementem przedsięwzięcia dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Zrealizowano je przy dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.2

- Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego – informują Wody Polskie.

Ograniczona była też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich, takich jak śluzy, mosty, kładki. Przebudowa kanałów przyczyniła się do poprawy żeglowności, wzrostu bezpieczeństwa oraz zwiększenia potencjału turystycznego regionu, z zachowaniem jego walorów środowiskowych.

Przypomnijmy, że Wody Polskie oddały wcześniej wodniakom do użytku Kanał Grunwaldzki, Kanał Tałcki, Kanał Piękna Góra i Kanał Mioduński. Przełomową inwestycją było uruchomienie śluzy Guzianka II – pierwszego takiego obiektu wybudowanego przez Polaków na Mazurach po II wojnie światowej.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 15

 • 13
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaB2 - Marina Bajana
ReklamaA2 - Mazurskie Mini Zoo Majówka