Reklama

Trwa budowa obwodnic miast na Warmii i Mazurach

BieżąceInwestycje6 lipca 2021, 8:39Komentarzy: 1
Trwa budowa obwodnic miast na Warmii i Mazurach
 fot. GDDKiA Olsztyn

GDDKiA kontynuuje w regionie realizację zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) oraz Programu budowy 100 obwodnic. Na większości z nich trwają już zaawansowane prace budowlane.

S61 Szczuczyn - Ełk

Na budowie tego ponad 23-kilometrowego odcinka przyszłej trasy Via Baltica trwają intensywne prace. Roboty ziemne zostały już niemal zakończone, jedynie na ok. 15 proc. trasy są jeszcze w trakcie. Natomiast na pozostałych odcinkach trwa wykonywanie podbudów i przygotowywanie pod dalsze układanie nawierzchni z betonu cementowego, którą do tej pory ułożono na ponad połowie długości trasy głównej. Największy stopień zaawansowania robót widoczny jest szczególnie na części odcinka zlokalizowanej bliżej Szczuczyna, gdzie w chwili obecnej układana jest nawierzchnia bitumiczna, a także trwają roboty wykończeniowe. Roboty na wszystkich obiektach mostowych zostały rozpoczęte, a budowa kilku z nich zbliża się ku końcowi.

Trwają także roboty branżowe, przy czym część została już zakończona. Dotyczy to w szczególności elementów kolizyjnych, takich jak linie elektroenergetyczne oraz wodociągi. Zaawansowanie rzeczowe na całości odcinka szacuje się na około 64 proc, zaś przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to II kwartał 2022 r.

Przypomnijmy, że umowę na realizację tego odcinka, w systemie Projektuj i buduj, podpisano w sierpniu 2018 r. Prace w terenie ruszyły wiosną 2020 r., po uzyskaniu w lutym 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Koszt prac budowlanych to blisko 700 mln zł, a całości projektu niemal 780 mln zł.

S61 Ełk Południe - Wysokie

Intensywne prace trwają również na budowie kolejnego, 23-kilometrowego odcinka w okolicy Ełku. Rozpoczęto je jesienią 2020 r., po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W zakresie robót drogowych wykonawca jest w końcowej fazie wymian gruntu. Szacowane zakończenie tych prac to przełom lipca i sierpnia br. Ponadto wykonywane są wykopy, kolejne warstwy nasypu, podbudowa pomocnicza i zasadnicza. Dodatkowo wykonawca przygotowuje się do wykonania odcinka próbnego z nawierzchni betonowej.

Na obiektach mostowych wykonywane są fundamenty, przyczółki, podpory i ustroje nośne. Procentowe zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 28 proc. Przewidywany termin zakończenia to IV kwartał 2022 r.

Umowę na realizację tego odcinka szlaku Via Baltica, w systemie Projektuj i buduj, podpisano w lipcu 2018 r., a decyzję ZRID uzyskaliśmy we wrześniu 2020 r. Koszt prac budowlanych to 686 mln zł, a całości projektu ponad 780 mln zł.

S61 Wysokie - Raczki

Na tym nieco ponad 21-kilometrowym odcinku wykonawca skupia swoje działania przede wszystkim na układaniu nawierzchni betonowej. Układanie postępuje zgodnie z rosnącym kilometrażem od początku odcinka w kierunku funkcjonującego już węzła Raczki i dalszego odcinka S61. Systematycznie, na kilka kilometrów przed maszyną, przygotowywana jest podbudowa z kruszywa łamanego.

Na odcinkach z ułożoną nawierzchnią betonową prowadzone są roboty wykończeniowe: humusowane są tereny zielone, układane korytka ściekowe i wpusty, montowane bariery i ogrodzenia.

Na obiektach mostowych wykonane są już wszystkie ustroje nośne i trwają roboty wykończeniowe. Roboty prowadzone są przy ekranach akustycznych, zbiornikach, umacniane są rowy melioracyjne. Wykonywana jest makroniwelacja terenu oraz nawierzchnie dróg niższej kategorii. Do użytkowania oddano już drogi poprzeczne, takie jak DK16, DW661 i drogi powiatowe DP1933N i DP1913N i DP1945N. Ku końcowi zbliżają się roboty teletechniczne, sanitarne, elektroenergetyczne czy melioracyjne. Zaawansowanie robót wynosi ok. 75 proc. Przewidywany termin oddania trasy głównej do użytkowania to IV kwartał 2021 r.

Umowę na realizację tego odcinka, w systemie projektuj i buduj, podpisano w lipcu 2018 r. Prace w terenie ruszyły jesienią 2019 r., po uzyskaniu w październiku 2019 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Koszt prac budowlanych to 484 mln zł, a całości projektu blisko 560 mln zł.

Realizacja tych trzech odcinków S61, o łącznej długości ok. 66 km, jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility), w kwocie ok. 380 mln zł.

S16 Borki Wielkie - Mrągowo

Inwestycja o wartości 626 mln zł jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe.

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj podpisano w maju 2020 roku. 18 czerwca 2021 r. uzyskano decyzję ZRID, co pozwoli rozpocząć roboty budowlane w lipcu br.

S5 Ornowo - Wirwajdy

Na tej inwestycji o długości ok. 5 km wykonano ponad połowę robót ziemnych, trwa budowa nasypów. Wykonane zostały ustroje nośne na trzech obiektach, trwają prace wykończeniowe. Usunięto już kolizje z sieciami obcymi. W nadchodzących tygodniach kontynuowane będą roboty ziemne i budowa nasypów. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem podbudów kruszywowych i stabilizowanych. W zakresie robót mostowych dla pozostałych obiektów trwają prace palowe i fundamentowe, a w dalszym etapie montaż i wykonanie elementów konstrukcji. Prowadzone będą roboty melioracyjne oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie 35 proc. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2023 r.

Umowę na realizację tego zadania w systemie projektuj i buduj podpisano w kwietniu 2020 roku, a latem 2020 r. ruszyły pierwsze prace budowlane. Koszt prac budowlanych to 204 mln zł, a wartość całego projektu to niemal 389 mln zł.

Inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to ok. 285 mln zł.

DK51 obwodnica Smolajn

Obecnie prowadzone roboty branży drogowej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej. Zakończono usuwanie karp po wyciętych drzewach (z wyjątkiem odcinków objętych badaniami archeologicznymi). Zdjęcie warstwy humusu wykonano w około 70 proc. Wymieniono grunt na jednym z trzech planowanych obszarów. W nadchodzących tygodniach prace będą skupiały się na dalszej realizacji robót ziemnych (wykopy, nasypy), budowie kanału technologicznego oraz przebudowie kolidujących z inwestycją sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 15 proc. Umowny termin zakończenia budowy to IV kwartał 2022 r.

Umowę na realizację tego zadania w systemie tradycyjnym podpisano w grudniu 2020 roku. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2021 r. Inwestycja o wartości 26 mln zł i długości 1,8 km jest realizowana z rządowego programu budowy 100 obwodnic.

ReklamaC1 - Warszawski Salon Jachtowy

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 5

 • 5
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Giełda Jachtów

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
Reklama
ReklamaA2 - Tło Dla Mew