A0 - AZS Wilkasy
ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Trwa realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej

BieżąceInwestycje16 września 2021, 5:52Komentarzy: 1
Trwa realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej
 fot. GDDKiA w Olsztynie

W kwietniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie podpisała umowy na wykonanie pięciu zadań w ramach budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej. Są to zadania zlokalizowane przy drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego o łącznej długości ok. 16,3 km i wartości 14,5 mln zł.

Zakres i lokalizacja zadań

Mazurska Pętla Rowerowa zakłada wytyczenie i utworzenie jednego głównego szlaku rowerowego o długości około 300 km. W pasach dróg krajowych, czyli w zakresie, za który odpowiada GDDKiA, wykonujemy prace na łącznej długości około 16,3 km, z czego około 8 km to będą drogi rowerowe. Zadania realizowane przez GDDKiA zlokalizowane są na terenie powiatów węgorzewskiego, giżyckiego, mrągowskiego oraz piskiego.

Obejmują one: budowę około 7 km wydzielonych dróg rowerowych (drogi krajowe nr 16, 59 i 63), około 1 km wydzielonych dróg rowerowych z chodnikiem (drogi krajowe nr 16, 59 i 63), kładki rowerowej w Okartowie (droga krajowa nr 16), remont około 1 km chodników wzdłuż drogi krajowej nr 16 w Mrągowie, Probarku i Okartowie, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i M. Skłodowskiej-Curie w Mrągowie (droga krajowa nr 16),
budowę dwóch zatok autobusowych: na drodze krajowej nr 59 w miejscowości Canki i na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Pozezdrze, wykonanie oznakowania trasy.

Trwa realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej

Co już zostało zrobione?

Oprócz skrzyżowania w Mrągowie, gdzie jeszcze trwają czynności przygotowawcze do przebudowy sygnalizacji świetlnej, prace toczą się we wszystkich lokalizacjach. Na budowie ciągów pieszo-rowerowych w Wilkasach zakończyły się roboty przygotowawcze, natomiast w Pozezdrzu i Węgorzewie wykonano nasypy, wykopy, krawężniki.

W Mrągowie wzdłuż DK16 na odcinku 400 m wykonano nasypy, wykopy, ustawiane są krawężniki i obrzeża. Także na DK16 w Probarku zrobione zostały nasypy, wykopy oraz jedna strona obrzeża.

Trwają już prace przy podbudowie stabilizowanej cementem. W Prawdowie zostały wykonane podbudowy do ułożenia masy bitumicznej.

Przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Rynie wykonano już nasypy, toczą się prace przy układaniu podbudowy stabilizowanej cementem oraz z kruszywa. Na ukończeniu są roboty brukarskie. Na etapie przygotowania do robót branżowych związanych  z przebudową kolizji energetycznej są prace związane z budową kładki w Okartowie.

Podpisano także porozumienie z Wodami Polskimi dotyczące bezpłatnego przekazania terenu w związku z budową kładki dla rowerzystów i przekazano teren. Natomiast na budowanej w Okartowie ścieżce rowerowej wykonana jest już podbudowa z kruszywa.

W Jeglinie przestawiono słupy telekomunikacyjne oraz wykonano warstwę wiążącą i ścieralną, natomiast w Maldaninie zakończono prace budowlane, do wykonania pozostało jeszcze oznakowanie. Większość z wyżej wymienionych zadań zakończy się w grudniu bieżącego roku, jedynie oddanie kładki w Okartowie planowane jest na marzec 2022 roku.

Finansowanie zadania

Mazurska Pętla Rowerowa to część strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020. Instytucją zarządzającą RPO jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a beneficjentem Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. GDDKiA jest partnerem tego projektu. Koszt inwestycji, w części realizowanej przez GDDKiA, zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa.

Na podstawie informacji GDDKiA w Olsztynie

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 6

 • 4
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 1
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Mazurolandia

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Odysseya Yachts