ReklamaA1 - port 69

Trwają konsultacje strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2030

BieżąceInwestycje12 listopada 2019, 12:02
Mikołajki - tu odbędzie się kolejna edycja konsultacji
Mikołajki - tu odbędzie się kolejna edycja konsultacji fot. mazury24.eu

To niezwykle ważny, strategiczny dokument dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Jego konsultacje już trwają w mazurskich samorządach. Najbliższe będzie miało miejsce w Mikołajkach. Projekt zdecyduje o kierunkach rozwoju całego obszaru WJM.

W 2020 roku kończy się kolejny okres programowania unijnego. Obecnie trwają prace nad nową strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a także aktualizacja dokumentów strategicznych dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

W ramach prac nad aktualizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 prowadzone są spotkania konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Mają one na celu doprecyzowanie zapisów strategii pod kątem potrzeb organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, by umożliwić im skuteczne pozyskiwanie środków w kolejnej perspektywie finansowej.

W Mikołajkach konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych i osobami zainteresowanymi, odbędą się 14 listopada 2019 r. (czwartek) w Centrum Kultury ,,Kłobuk”.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to znakomita okazja do przybliżenia trwającego procesu planowania strategicznego na poziomie województwa i właściwego ukierunkowania prac nad przedsięwzięciami istotnymi dla skutecznego rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Przypomnijmy, że w styczniu 2014 roku samorządy należące do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie przyjęły wspólnie dokument „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”, który w kolejnych latach był narzędziem pomagającym realizować projekty służące rozwojowi całego obszaru.

W otoczeniu Wielkich Jezior Mazurskich nastąpiły ważne zmiany, które skłoniły samorządy do podjęcia decyzji o potrzebie aktualizacji dotychczasowej Strategii. Kluczowym czynnikiem był fakt przygotowania Strategii rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030”. Dokument ten będzie podstawą tworzenia nowego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027, z którego gminy obszaru WJM będą starały się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację własnych celów rozwojowych.

Strategia Warmińsko-Mazurskie 2030 zakłada realizację celów w układach obszarów strategicznej interwencji. Takim obszarem jest również grupa gmin wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa jako Obszar Funkcjonalny Wielkich Jezior Mazurskich. W stosunku do tego obszaru zostały zaadresowane konkretne oczekiwania, które będą wymagały od samorządów obszaru WJM współpracy i mobilizacji. Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych dokumentu Warmińsko-Mazurskie 2030, przedstawiciele WJM zgłosili liczne własne uwagi, odzwierciedlające aspiracje rozwojowe.

Strategia Warmińsko-Mazurskie 2030 jest kluczowym dokumentem skłaniającym samorządy lokalne do weryfikacji swojego podejścia strategicznego. Należy jednak wziąć pod uwagę szerszy kontekst zmian w otoczeniu, które będzie oddziaływało na gminy i powiaty obszaru WJM. Kontekst ten wypełniają dokumenty krajowe: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, a także przygotowania do realizacji polityk Unii Europejskiej, które będą preferowały ukierunkowanie środków publicznych na określone cele.

Zatem proces aktualizacji Strategii WJM jest wynikiem doświadczeń współpracy samorządów WJM z lat 2014-2019 oraz zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Cały dokument można pobrać tu: http://mojegizycko.pl/wp-content/uploads/2019/10/STRATEGIA-OF-WJM-v01-14.10.2019.pdf

ReklamaC1 - PGE Dystrybucja

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 6

 • 2
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 3
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Perła Mazur

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Klub Mazurski
ReklamaA2 - Jeziorak Yacht Club