A0 - AZS Wilkasy
ReklamaA1 - Przystań Nautica

W Mikołajkach powstanie zaplecze techniczne do obsługi mazurskich dróg wodnych

Zdjęcie poglądowe.
Zdjęcie poglądowe. fot. mazury24.eu

Wody Polskie podpisały umowę z NAVIGA – STAL Sp. z o.o. na przebudowę zaplecza technicznego w Mikołajkach. Zaplecze powstanie przy nabrzeżu jeziora Mikołajskiego w pobliżu przewężenia łączącego jeziora Tałty i Mikołajskie przy drodze wodnej Giżycko-Mikołajki.

Prace będą realizowane w ramach zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I „Etap III projektu - remont śluzy "Guzianka I", śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”.

Wartość całego projektu wynosi 126 706 111,60 zł z czego wartość dofinansowania to 106 153 472,35 zł.” Prace będą realizowane na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy beneficjentem projektu Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz na podstawie umowy dofinansowania ze środków EFRR zawartej z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.


Gdzie powstanie inwestycja Wód Polskich w Mikołajkach?

Zaplecze powstanie przy nabrzeżu jeziora Mikołajskiego w pobliżu przewężenia łączącego jeziora Tałty i Mikołajskie przy drodze wodnej Giżycko-Mikołajki. Obecnie teren stanowi nieużytek, który wykorzystywany jest do okresowego składowania pływających znaków żeglugowych. Po opadach utrudnione jest korzystanie z tego terenu z uwagi na grząskość podłoża, co uniemożliwia przemieszczanie się tam pojazdów mechanicznych tym samym utrudniając prace przygotowawcze do znakowań szlaków żeglugowych oraz samego składowania bakenów po sezonie. Ponadto krótkie nabrzeże nie pozwala na cumowanie dłuższych zestawów pływających - statków i barek - co znacznie komplikuje pracę w trakcie czynności rozstawiania i zbierania znaków żeglugowych. Przebudowane zaplecze będzie służyć obsłudze szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w szczególności jego południowej części – po wykonaniu prac będzie możliwość cumowania jednostek PGW Wody Polskie związanych z utrzymaniem szlaku żeglownego.

Zakres prac remontowo-budowlanych

Aktualnie istniejące umocnienie zostanie rozebrane i powstanie nowe nabrzeże w postaci szczelnej ścianki stalowej z oczepem żelbetowym wyposażonym w odbojnice. Powstanie basen portowy wraz z umocnioną linią nadbrzeża wysuniętą na odcinek 4 metrów w stronę jeziora, co spowoduje uzyskanie dodatkowego metrażu placu rozładunkowego.

Przy nowopowstałym basenie portowym zostanie zainstalowany elektryczny żurawik, który umożliwi wodowanie i wyciąganie jednostek z wody oraz usprawni załadunek i rozładunek barek. Obszar wzdłuż nowego nabrzeża oraz basenu portowego zostanie odmulony i pogłębiony do maksymalnej głębokości 112,35 m n.p.m. Umożliwi to zachowanie wymaganych głębokości wody dla drogi wodnej klasy II.

Z nowego nabrzeża zostanie wyprowadzony pomost wyposażony w miejsca postojowe, stalowe dalby i polery cumownicze dla jednostek PGW Wody Polskie. Plac manewrowy i załadunkowy zostanie utwardzony za pomocą ażurowych płyt betonowych umożliwiających odprowadzanie wód opadowych. Końcowe prace obejmą instalację oświetlenia całego terenu w tym pomostu, wykonanie nowego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką oraz ustawienie nowego oznakowania żeglugowego, stanowiska ratunkowego przy wejściu na pomost oraz instalacja tablic informacyjnych. Wartość inwestycji wynosi ponad 3 mln złotych, a zakończenie prac zaplanowano na koniec listopada br.

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 6

 • 1
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 3
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Odysseya Yachts