ReklamaTSA

W sezonie turystycznym tym kanałem na Mazurach nie popływamy

W sezonie turystycznym tym kanałem na Mazurach nie popływamy
 fot. mazury24.eu

Planując rejsy po mazurskich jeziorach w nadchodzącym sezonie turystycznym warto omijać Kanał Łuczański. Ten będzie przechodził remont, który potrwa do końca 2023 r. Prace już się rozpoczęły, a nasza ekipa była na miejscu.

Ciężki sprzęt budowlany wjechał już na nabrzeża Kanału Łuczańskiego. Zaczęły się prace modernizacyjne na tym obiekcie, które potrwają przynajmniej do końca bieżącego roku.
 

Jakie zmiany zaplanowano dla Kanału Łuczańskiego na Mazurach?

Inwestycja unowocześni, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo jednej z głównych dróg wodnych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, łączącej Niegocin z jeziorem Kisajno.

- Zakres przebudowy kanału Łuczańskiego, liczącego 2130 metrów długości, obejmuje rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obustronnego ubezpieczenia brzegów na całym odcinku kanału. Na odcinkach cumowniczych zostaną zainstalowane odbojnice gumowe i poldery cumownicze. Po obu brzegach kanału w rozstawie co 200 metrów zostaną umocowane metalowe drabinki wkomponowane w obrys oczepu. Powstaną także nowe schodki zejściowe na skarpach oraz wyloty odprowadzające wody opadowe. Inwestycja uwzględnia również ubezpieczenie wejść do kanału od strony jeziora Niegocin i jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo nastąpi odmulenie obu jezior na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi wodnej. Minimalna głębokość ma wynieść 1,6 metra – informuje firma Doraco, wykonawca remontu mazurskiego kanału.

Kanał zamknięty, będzie alternatywna droga dla żeglarzy

Największa intensyfikacja robót przewidziana jest na wczesną wiosnę, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego.

W trakcie remontu kanał będzie zamknięty dla użytkowników drogi wodnej. Żeglarze będą w tym okresie musieli korzystać z alternatywnej drogi, czyli tzw. Starego Kanału, który tworzą kanał Niegociński prowadzący z jeziora Niegocin na Tajty i dalej kanałem Piękna Góra na Kisajno.

- To bardzo ciekawy projekt pod względem hydrotechnicznym. Wszystkie roboty będziemy realizować z wody. Dlatego największym wyzwaniem będzie zarządzanie pracą naszego sprzętu pływającego oraz jego transport na platformach pod mostami o ograniczonej wysokości. Z uwagi na zabytkowy most obrotowy prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim - mówi Piotr Siemaszko, Dyrektor Oddziału Hydrotechniki, Korporacja Budowlana Doraco.

Nowoczesne rozwiązania pojawią się na Kanale Łuczańskim

W ramach modernizacji wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania ułatwiające korzystanie z kanału. Zainstalowane zostaną m.in. tablice informacyjne w technologii LED na obydwu wlotach w celu informowania o otwarciu bądź zamknięciu obrotowego mostu drogowego. Odliczany będzie również czas do jego otwarcia lub zamknięcia. Zainstalowane zostanie także oświetlenie szlaku wodnego.

- Przebudowa kanału przyczyni się zarówno do poprawy drożności szlaku wodnego, jak i zwiększenia potencjału turystycznego regionu z zachowaniem jego walorów środowiskowych. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych śródlądowych dróg wodnych w północno-wschodniej Polsce. Dlatego Wody Polskie skutecznie dążą do tego, aby szlaki Systemu Wielkich Jezior były dla turystów atrakcyjne, a przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu. Kanał Łuczański to kolejny mazurski kanał, który zostanie wyremontowany przy wsparciu funduszy europejskich.  Do tej pory oddaliśmy już do użytku wodniakom kanał Mioduński, Tałcki, Grunwaldzki, Piękna Góra i śluzę Guziankę II. Kolejne etapy to śluza Guzianka I, jaz i śluza w Karwiku, Kanał Węgorzewski i Szymoński - powiedziała Joanna Szerenos-Pawilcz, Rzecznik Prasowy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Za część wcześniejszych prac remontowych odpowiedzialne było Doraco, które zakończyło już inwestycję dotyczącą ubezpieczenia brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapa. Celem przedsięwzięcia było zabezpieczenie jej brzegów przed rozmywaniem spowodowanym zarówno przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu, jak i przez jednostki pływające. Przedsięwzięcie obejmowało także poprawę bezpieczeństwa żeglugi poprzez uzyskanie odpowiedniej głębokości tranzytowej i szerokości drogi wodnej. Wcześniej Doraco przeprowadziło również modernizację kanału Węgorzewskiego.

To kolejny mazurski kanał, który będzie wyremontowany przy wsparciu funduszy europejskich. Wcześniej oddano do użytku kanały: Grunwaldzki, Tałcki, Piękna Góra i Mioduński. Kontynuowane są prace przy modernizacji kanałów: Szymońskiego i Węgorzewskiego, rzeki Węgorapy i stopnia wodnego w Karwiku. Wyremontowana zostanie również śluza Guzianka I.

Łączna wartość inwestycji prowadzonych przez Wody Polskie w regionie to ponad 300 mln zł, a dotacje unijne na remont samych kanałów to blisko 100 mln zł.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 46

 • 30
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 2
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 5
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 4
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 4
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaB2 - Marina Bajana
ReklamaA2 - Odysseya Yachts