Walka z S16 coraz ostrzejsza. Jest apel do rządu o wstrzymanie prac

29 listopada 2019, 12:15Komentarzy: 14Samorządy i organizacje mazurskie apelują do rządu o wstrzymanie prac nad budową drogi S16. fot. mazury24.eu

Inicjatywa społeczna "Ratujmy Mazury" oraz władze samorządowe mazurskich gmin Mikołajki, Mrągowo, Ełk, Ryn i Orzysz, skierowały do rządu apel w sprawie wstrzymania prac nad obecnie analizowanymi wariantami budowy drogi ekspresowej S16 przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich na odcinku Mrągowo, Orzysz, Ełk.

Protestujący przekonują, że obecne propozycje trzech wariantów drogi S16 nie gwarantują rozwoju regionu. Stanowią za to zagrożenie dla jego krajobrazu, przyrody oraz zasobów wodnych.

Apel do rządu

Autorzy apelu zwracają uwagę, że wszystkie obecnie analizowane przebiegi S16 przecinają cenne przyrodniczo tereny: Obszary Chronionego Krajobrazu, obejmujące tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach i pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Domagają się wstrzymania prac nad tym wariantami, a także zorganizowania regionalnej konferencji na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z udziałem władz krajowych, wojewódzkich, samorządowych, strony społecznej, polityków regionu, a także ekspertów z obszaru środowiska, transportu i obronności.

Wymieniają szereg innych realizowanych inwestycji drogowych, które zapewnią lepsze skomunikowanie regionu.

- To wszystko nakazuje konieczność rewizji założeń co do zasadności budowy drogi ekspresowej S16 przez środek Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - uważają.

Analizowane obecnie warianty przebiegu zlokalizowane są w sąsiedztwie Mazurskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatów przyrody. Samorządowcy i mieszkańcy zwracają uwagę, że są również sprzeczne z celami Obszarów Natura 2000 - ochroną najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych gatunków.

- Dlatego już w 2008 r. w „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym” wykonanym na zlecenie GDDKiA stwierdzono: „Jak wykazało niniejsze opracowanie, nie istnieje możliwość wyboru bezkolizyjnego przebiegu przyszłej drogi w analizowanych wariantach. [...] W każdym z rozpatrywanych wariantów stwierdzono obecność siedlisk, które uzyskały 1 - najwyższą rangę kolizji, co [...], wyklucza poprowadzenie drogi przez dany obszar i nakazuje szukanie korytarza alternatywnego” - przytaczają.

Jakie są trzy warianty drogi S16?

S16 zagrożeniem dla turystyki

Autorzy apelu podkreślają, że wspomniane obszary oraz ekosystemy leśne i jeziorne są podstawą dynamicznego rozwoju jednej z głównych gałęzi lokalnego przemysłu, czyli turystyki. W związku z tym negatywnie o obecnie analizowanych przebiegach drogi ekspresowej S16 wypowiedziały się Rady Miejskie Orzysza i Rynu, samorząd gminy Mikołajki oraz Urząd Gminy Mrągowo.

- W obecnym kształcie planowana droga ekspresowa S16 nie jest drogą dla Mazur, ale przez Mazury. To międzynarodowy korytarz transportowy przecinający Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, nie gwarantujący rozwoju regionu, a stanowiący zagrożenie dla jego krajobrazu, przyrody oraz zasobów wodnych. Dlatego już w maju tego roku o debatę społeczną apelowali burmistrzowie Mikołajek, Orzysza, Rynu oraz wójt Mrągowa - przypominają w piśmie.

Inne możliwości komunikacyjne

Samorządowcy i członkowie inicjatywy społecznej "Ratujmy Mazury" są zdania, że inne realizowane już lub przygotowywane inwestycje drogowe zapewnią odpowiednie skomunikowania tego regionu i nie tylko. Mowa m.in. o poparciu dla koncepcji budowy Via Masuria, drogi na południe od Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

- Zwracano również uwagę na konieczność skomunikowania portu lotniczego w Szymanach. Drogi na Warmii i Mazurach wymagają remontów, a na niektórych fragmentach rozbudowy. Za kilka lat zakończone zostaną dwa ogromne projekty drogowe - Via Baltica i Via Carpatia. Planowana jest również jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju: Centralny Port Komunikacyjny wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą drogową i kolejową. GDDKiA zapowiedziała budowę - wzorem innych europejskich stolic - obwodnicy Warszawy, która skutecznie wyprowadziłaby ruch tranzytowy poza obszar aglomeracji warszawskiej - wymieniają.

Ich zdaniem to wszystko nakazuje rozważyć konieczność rewizji założeń co do zasadności budowy drogi S16 przez środek Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz konieczność opracowania kompleksowych rozwiązań transportowych dla regionu uwzględniających wymienione wyżej inwestycje.

Na podstawie: portalsamorzadowy.pl  

ReklamaC1 - MotoX

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 34

 • 6
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 12
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 3
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 3
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 9
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 1
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Tło Dla Mew